Cestovná kancelária YS Group končí. Na svojej internetovej stránke informovala, že musí vyhlásiť úpadok. Klientov by mala odškodniť Európska cestovná poisťovňa.


„Koronakríza ovplyvnila každého, niekoho menej, niekoho viacej. Bohužiaľ cestovný ruch zasiahla negatívnym spôsobom azda najviac. Po nástupe prvej vlny nám hneď v začiatkoch (pred viac ako rokom) poisťovňa vypovedala povinné poistenie a od toho času nám znemožnili podnikať ako cestovnej kancelárii,“ uviedla CK YS Group.

Cestovka tvrdí, že napriek tomu, že vynaložili úsilie na obnovenie tohto poistenia, doteraz ho žiadna z oslovených poisťovní neuzatvorila. „Čiže nemôžeme uzatvárať nové objednávky na zájazdy a tým pádom fungovať ako cestovná kancelária.“

Európska cestovná poisťovňa informovala, že podľa jej informácií sa v súčasnosti nenachádza v zahraničí žiaden klient. Európska cestovná poisťovňa poisťovala CK YS Group proti insolventnosti v rokoch 2019 a 2020. O náhradu škody sa tak môžu uchádzať klienti, ktorí si zájazd zakúpili v tomto období.

Aby poškodení klienti mohli dostať naspäť peniaze, musia najprv nahlásiť poistnú udalosť. Urobiť tak môžu emailom na adresu info@europska.sk, prostredníctvom webstránky poisťovne alebo listom na adresu: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

„Poisťovňa bude od klientov potrebovať vyplnený Škodový protokol k poistnej zmluve, zmluvu o obstaraní zájazdu, prípadne nevyužité letenky, náhradné vouchery, refundované vouchery od leteckých spoločností či účtovné doklady o všetkých platbách,“ uviedla poisťovňa.

Klientom odporúča nahlásiť poistnú udalosť čo najskôr. Urobiť tak treba do šiestich mesiacov od vyhlásenia úpadku.