Po ôsmich rokoch vznikne na Slovensku nová poisťovňa. Zakladá ju najväčší sprostredkovateľ na trhu, spoločnosť Partners Group SK. Nová poisťovňa s názvom Partners Poisťovňa už získala licenciu od Národnej banky Slovenska.


„Poisťovňa je ešte povinná podať príslušnému súdu návrh na jej zápis do Obchodného registra do 60 dní od dňa, keď toto povolenie nadobudlo právoplatnosť. Po zápise spoločnosti do Obchodného registra SR môže začať poisťovňa vykonávať činnosť,“ povedal hovorca Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Majer. Rozhodnutie o udelení licencie nadobudlo právoplatnosť 11. mája.

Kedy začne Partners Poisťovňa oficiálne ponúkať svoje služby, zatiaľ nie je jasné. „Príprava poisťovne je dlhodobý a náročný projekt. Udelenie licencie od Národnej banky Slovenska je len prvý krok, čakajú nás však ešte mnohé procesy ako vývoj a testovanie nového systému. V tejto fáze projektu sa preto ešte nedá stopercentne predikovať jej oficiálne spustenie a sprístupnenie služieb klientom,“ povedal pre Finsider generálny riaditeľ spoločnosti Partners Group SK Juraj Juras.

Ponúkne rizikové životné poistenie

Zámerom poisťovne je podľa neho „ponúkať rizikové životné poistenie“. Z rozhodnutia NBS vyplýva, že konkrétne by malo ísť o poistenie pre prípad smrti, ku ktorému bude môcť poisťovňa uzatvárať aj doplnkové poistenia najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. Partners Poisťovňa by tak nemala mať v ponuke investičné životné poistenie ani produkty neživotného poistenia.

J. Juras potvrdil, že služby poisťovne budú pre klientov k dispozícii prostredníctvom spolupracovníkov spoločnosti Partners Group SK. Nová poisťovňa využije slovenskú licenciu aj na to, aby mohla ponúkať svoje produkty aj v zahraničí. „Našou ambíciou je  sprístupniť služby poisťovne všade tam, kde pôsobí a bude pôsobiť spoločnosť Partners Group Holding,“ vraví J. Juras. V súčasnosti skupina okrem Slovenska pôsobí aj v Bulharsku. Svoje aktivity však plánuje rozširovať aj na ďalšie trhy.

O založení vlastnej poisťovne spoločnosťou Partners Group SK sa na trhu špekulovalo už dlhšie. Firma si podobný krok vyskúšala v roku 2019, keď založila obchodníka s cennými papiermi Partners Investments. Táto spoločnosť sa venuje investíciám do ETF fondov. Vďaka napojeniu na sieť sprostredkovateľov sa dokázal Partners Investments už v druhom roku svojho fungovania dostať do zisku. Vlani dosiahol výnosy z odplát a provízií na úrovni 11,138 milióna eur a jeho čistý zisk bol 1,155 milióna eur.

Samotná spoločnosť Partners Group SK minulý rok dosiahla tržby z predaja služieb 44,5 milióna eur. Prvýkrát sa tak podľa výšky tržieb stala najväčšou sprostredkovateľskou firmou na Slovensku. Partners Group SK vlani odsunul na druhé miesto OVB Allfinanz Slovensko. Čistý zisk Partners Group SK v roku 2020 dosiahol 7,8 milióna eur. Firma dlhodobo patrí k najziskovejším sprostredkovateľom na Slovensku.

Partners Poisťovňa môže využiť synergiu so sprostredkovateľmi

Zakladateľom Partners Poisťovne sú firmy Partners Group Holding SK a Partners for you. Obe sídlia v Bratislave na rovnakej adrese. V oboch spoločnostiach je predsedom predstavenstva Bohuslav Benedek. Tieto dve akciovky sú zároveň spoločníkmi vo firme Partners Group SK. Partners Poisťovňa tak bude jej sesterskou spoločnosťou, keďže budú mať rovnakých majiteľov.

Založiť si vlastnú poisťovňu môže byť pre sprostredkovateľskú spoločnosť výhodné. Keďže má k dispozícii silný predajný kanál vo forme podriadených finančných agentov, bude mať pri štarte lepšiu pozíciu ako niekto, kto začína bez takejto podpory. Partners Group SK má podľa údajov NBS aktuálne vyše 1 400 sprostredkovateľov. Navyše finanční agenti majú prehľad o celom trhu a vedia, o čo majú klienti najväčší záujem. Vďaka tomu môžu svoje produkty nastaviť tak, aby boli vysoko konkurencieschopné.

Vznik novej poisťovne na Slovensku je výnimočný. V posledných rokoch totiž poisťovne zo Slovenska skôr odchádzali. A čoraz viac poisťovní pôsobí pre zvyšujúce sa regulačné požiadavky ako pobočka zahraničnej poisťovne. Naposledy získala slovenskú licenciu v roku 2013 poisťovňa Novis. Tá na základe slovenskej licencie poskytuje služby vo viacerých európskych krajinách. NBS jej už pritom stihla udeliť viacero pokút, vrátane najvyššej, ktorú kedy poisťovňa na Slovensku dostala, v sume 175-tisíc eur. Novis túto pokutu dostal za zneužitie svojho postavenia na úkor spotrebiteľov.