Spoločnosť Partners Group SK sa vlani stala podľa výšky tržieb najväčšou sprostredkovateľskou spoločnosťou na Slovensku. Vďaka tomu, že jej tržby z predaja služieb v roku 2020 medziročne vzrástli o 4,2 milióna eur na celkových 44,5 milióna, odsunula na druhé miesto OVB Allfinanz Slovensko.


Nárast tržieb sa firme nepodarilo premeniť aj do nárastu zisku. Ten vlani medziročne klesol o 3,6 percenta na 7,8 milióna eur. Partners Group však dlhodobo patrí k najziskovejším firmám celého sektoru. Pre porovnanie – spoločnosť OVB, ktorá mala vlani tržby necelých 41 miliónov, dosiahla čistý zisk 3,12 milióna eur. Napriek tomu, že v minulosti išlo o výrazne väčšiu firmu, Partners už roky dosahoval vyšší zisk.

Vplyv koronavírusu sa v Partnerse podľa poznámok k účtovnej závierke prejavil v mesiacoch marec až máj znížením obchodnej činnosti. Firma preto vykonala viacero opatrení, aby eliminovala vplyv pandémie na sprostredkovanie. Rozšírila napríklad možnosti online uzatvárania zmlúv či komunikácie na diaľku. Partners Group zaviedol aj metódu biometrickej identifikácie klienta. Tieto opatrenia viedli k stabilizácii a nárastu výnosov v druhom polroku 2020.

Firma vlani rozdelila celý zisk za rok 2019 vo výške 8 miliónov eur svojim majiteľom vo forme dividend. O rozdelení zisku za rok 2020 musí rozhodnúť valné zhromaždenie spoločnosti.

Najdôležitejšie pre Partners Group sú životné poistky

Partners mal vlani priemerne 49 zamestnancov. Mzdové náklady podľa účtovnej závierky dosiahli 2,1 milióna eur. Po matematickom prepočte priemerná mzdu vo firme vychádza na 3 516 eur. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje výrazný nárast. Vtedy mala firma priemerne 50 zamestnancov a mzdové náklady boli na úrovni 1,8 milióna eur. Priemerná mzda tak dosahovala 3 042 eur.

Celkové náklady firmy minulý rok dosahovali 35,3 milióna eur. Najväčšou položkou z tejto sumy sú vyplatené provízie pre finančných agentov. Partners im celkovo zaplatil 29,3 milióna eur.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska má v súčasnosti Partners Group 1 433 podriadených finančných agentov. Najviac z nich má oprávnenie pre sektor poistenia a zaistenia, za ktorým tesne nasleduje sektor kapitálového trhu. Naopak najmenej sprostredkovateľov má oprávnenie pre sektor prijímania vkladov. Celkovo až 448 agentov má licenciu pre všetkých šesť sektorov, v ktorých môžu sprostredkovatelia pôsobiť. Najviac agentov má licenciu pre päť sektorov. Takýchto sprostredkovateľov má Partners Group 685.

Aj keď firma ešte nezverejnila výročnú správu za rok 2020, podľa výročnej správy za rok 2019 sú pre ňu najdôležitejšie životné poistky. V roku 2019 tvorili takmer 51,89 percenta celkovej produkcie. S 23,86 percentami nasledovali investície a úvery mali podiel 15,89 percenta.

Úspory na marketingu i eventoch

Vlastné imanie navýšené o záväzky spoločnosti bolo vlani na úrovni 14,1 milióna eur. Rok predtým to bolo 13,9 milióna. Keďže samotné vlastné imanie dosahuje 8,3 milióna, znamená to, že celková zadlženosť firmy predstavuje 41 percent.

Firma vlani výrazne znížila náklady na marketing. Kým v roku 2019 dosiahli 369-tisíc eur, minulý rok to bolo 268-tisíc. Pre pandémiu klesli aj náklady na eventy z 219-tisíc eur na 104-tisíc. Naopak Partners vlani viac zaplatil za ekonomické a právne služby a poradenstvo. Náklady na tieto služby sa zvýšili zo 177-tisíc na 320-tisíc eur. Hospodárenie Partners Group minulý rok zaťažil aj odpis pohľadávky vo výške 586-tisíc eur.

Z nehmotného majetku firma vlastní najmä softvér. Jeho zostatková hodnota na konci minulého roku dosahovala 684-tisíc eur. Spoločnosť vlani nemala žiaden majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo. Rovnako tomu bolo aj rok predtým.

Partners Investments s obratom vyše 11 miliónov

Firma mala na konci minulého roku na účtoch v bankách tri milióny eur. Rok predtým to bolo 2,3 milióna eur. Partners Group má vo svojom účtovníctve dlhopisy spoločnosti Sky Park, ktoré firma v roku 2017 nakúpila za 530 872 eur. Tieto dlhopisy sú splatné v roku 2021.

Na konci minulého roku firma evidovala pohľadávky v celkovej výške 5,76 milióna eur. Z toho boli po lehote splatnosti pohľadávky vo výške 66-tisíc eur. Naopak záväzky spoločnosti dosahovali 4,22 milióna eur. Z tohto boli po lehote splatnosti záväzky vo výške 10-tisíc eur.

Partners Group okrem produktov iných finančných inštitúcií ponúka aj investovanie prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti Partners Investments. Táto spoločnosť vznikla v roku 2019 a ponúka investovanie do akciových a dlhopisových ETF fondov.

Firma Partners Investment mala vlani výnosy z odplát a provízií na úrovni 11,1 milióna eur, pričom náklady na odplaty a provízie dosiahli 8,8 milióna. Čistý zisk firmy vlani dosiahol 1,2 milióna eur. V roku 2019, keď spoločnosť vstupovala na trh, si zaknihovala stratu vo výške 221-tisíc eur.

(Inzercia)