Spoločnosť Fingo.sk patrí k najmladším samostatným finančným agentom na trhu. Svoje služby začala klientom poskytovať len pred tromi rokmi. V roku 2019 jej podľa výšky tržieb patrila jedenásta priečka medzi najväčšími finančnými sprostredkovateľmi na Slovensku.


Z účtovnej závierky za rok 2019 vyplýva, že firma mala celkové vlastné imanie spolu so záväzkami na úrovni 2,994 milióna eur. Z toho vlastné imanie dosahovalo 358-tisíc eur. To znamená, že zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 88,04 percenta. Dlhodobé bankové úvery predstavovali 120 600 eur. V roku 2019 pritom firma ešte nemal žiaden dlhodobý bankový úver. Záväzky z obchodného styku dosahovali 1,486 milióna eur. Rok predtým to bolo necelých 148-tisíc eur.

V roku 2019 malo Fingo priemerne štyroch zamestnancov. Čistý majetok firmy bol 2,994 milióna eur. Väčšinu majetku tvorili pohľadávky, z toho dlhodobé boli vo výške 1,634 milióna eur a krátkodobé 1,220 milióna eur. Predvlaňajší rok bol prvý, v ktorom Fingo.sk vykázalo vyšší zisk. Kým v roku 2018 jeho čistý zisk bol len vyše 4-tisíc eur, v roku 2019 už bol takmer 209-tisíc.

Úspešný rok 2020

Fingo.sk aj vlaňajší rok považuje za úspešný. „Fingo.sk aj napriek pandémii a náročnému obdobiu úspešne rástlo vo všetkých aspektoch aj v roku 2020. Boli sme úspešní tiež z pohľadu náboru nových finančných sprostredkovateľov. Za našou spoločnosťou stojí silný investor Lukáš Novák, ktorý okrem finančného biznisu pôsobí aj v oblasti real estate developmentu,“ uviedla pre Finsider konateľka a riaditeľka marketingu spoločnosti Lívia Palásthyová. L. Novák je aj podľa Registra a identifikátora právnických osôb jediným konečným užívateľom výhod spoločnosti Fingo.sk.

Podľa údajov na svojom blogu Fingo.sk vlani navýšilo provízny obrat o 40 percent na úroveň približne 14 miliónov eur. Z informácií Národnej banky Slovenska vyplýva, že Fingo má aktuálne 717 podriadených finančných agentov. Najviac z nich má pritom licenciu pre sektor poistenia alebo zaistenia.

Jediným spoločníkom firmy je spoločnosť Fingo a.s. Tá v tomto roku založila svoj obchodný podiel vo Fingo.sk v prospech J&T Banky. Záložná zmluva bola uzatvorená 27. januára 2021. Záložné právo na obchodný podiel sa často používa na zabezpečenie úveru. Ak si majiteľ firmy berie úver, môže ho zabezpečiť záložným právom na obchodné podiely vo firmách, ktoré vlastní. V prípade, že by úver nesplatil, banka môže uplatniť záložné právo podobne ako je to zo záložným právom na nehnuteľnosť v prípade hypotéky. Môže tak predať obchodný podiel v danej firme.

V prospech J&T Banky je založená aj spoločnosť BPK Asset, ktorá je s Fingom vlastnícky prepojená. Týmto záložným právom firma ručí za dlhy spoločnosti BPK Asset ako aj za dlhy spoločnosti Fingo.sk. Celková výška záložného práva dosahuje 11 miliónov eur. Do 19. januára tohto roku bola jediným akcionárom spoločnosti BPK Asset slovenská firma Golden Oak Capital. Od 19. januára je jediným akcionárom spoločnosti BPK Asset česká firma Golden Oak Capital. Všetky tieto spoločnosti ovláda L. Novák.

Fingo má v portfóliu produkty sesterských firiem

Na rozdiel od väčšiny ostatných spoločností agenti spoločnosti Fingo.sk nesprostredkúvajú len produkty iných finančných inštitúcií, ale v portfóliu majú výrazné zastúpenie aj produkty od spoločností, s ktorými sú vlastnícky prepojené. Agenti tak sprostredkúvajú predaj dlhopisov či investície do zlata od firiem, za ktorými stojí ten istý človek ako za Fingom.

Prvou z týchto firiem je Golden Oak Capital. Tá vydáva dlhopisy, ktorých predaj následne agenti spoločnosti Fingo sprostredkúvajú. V reklamnom prospekte Golden Oak Capital hovorí o garantovanom výnose takmer 30 percent. A porovnáva dlhopis s výnosmi na termínovaných vkladoch v bankách, ktoré sú však chránené Fondom na ochranu vkladov.

Sprostredkovatelia pod lupou: Fingo.sk a spol.
Sprostredkovatelia pod lupou: Fingo.sk a spol.
Informácie z reklamného prospektu spoločnosti Golden Oak Capital

Firma začala s vydávaním dlhopisov v roku 2018 s dobou splatnosti päť rokov. Vtedy  podľa informácií vydala dlhopisy za takmer päť miliónov eur s celkovým sľubovaným výnosom vo výške 28,89 percenta. Tieto dlhopisy by mali byť vyplatené v roku 2023.

Spoločnosť Golden Oak Capital mala pôvodne základné imanie 25-tisíc eur. Podľa informácií Finsidera to však nevzbudzovalo u investorov dôveru, preto sa majiteľ rozhodol základné imanie navýšiť na jeden milión eur. Ešte pred navýšením základného imania firma zmenila, kto môže konať jej menom. Pôvodne mohol každý člen predstavenstva konať samostatne. Od 17. januára 2019 môže konať samostatne len predseda predstavenstva, člen predstavenstva môže konať vždy len spoločne s predsedom. Tým je L. Novák. K zvýšeniu základného imania prišlo 17. marca 2019.

Deň po navýšení sa firma registrovala ako zdaniteľná osoba, ktorá dodáva alebo prijíma služby z/do iného členského štátu EÚ, hoci podľa účtovných výkazov v roku 2018 a 2019 žiadny tovar nepredávala a ani pravdepodobne nenakupovala. Keďže jediným akcionárom spoločnosti Golden Oak Capital je česká firma InTeFi Finance, za ktorou stojí L. Novák, peniaze na zvýšenie kapitálu firma pravdepodobne poslala z ČR.

Sľubuje developerské projekty

Peniaze z dlhopisov mala firma použiť na viaceré developerské projekty. Podľa dostupných informácií sa však zatiaľ nič nestavia. Fingo.sk na otázky, v ktorým sme sa pýtali, ako boli peniaze použité a či budú mať dostatok peňazí na vyplatenie veriteľov, neodpovedalo.

V rozhovore pre Forbes v septembri minulého roku L. Novák povedal, že plánujú v Nitre postaviť polyfunkčný objekt s 240 bytmi a apartmánmi. Firma vtedy čakala na vydanie územného rozhodnutia. S výstavbou by podľa L. Nováka mali začať v tomto roku. Do portfólia im v roku 2019 pribudol aj podiel v košickom Cassovar business centre, ktoré má viac ako 37-tisíc štvorcových metrov prenajímateľnej plochy.

Aj keď firma Golden Oak Capital vydala v roku 2018 dlhopisy za päť miliónov eur, ku koncu roku 2019 mala na účtoch v bankách 170-tisíc eur. Na konci roku 2018 to bolo ešte 1,041 milióna eur. V roku 2019 firma vykázala stratu 300-tisíc eur. V roku 2018 strata dosiahla necelých 13-tisíc eur.

Problémy v Českej republike

Ďalšou zo spoločností, ktorej produkty sprostredkúvajú agenti Fingo, je Golden Oak Trust. Tá ponúka sporenie do investičného zlata. Aj ona v roku 2019 hospodárila zo stratou, jej výška dosiahla takmer 62-tisíc eur. Zároveň podľa účtovnej závierky vykázala v roku 2019 záporné vlastné imanie necelých 57-tisíc eur. Záporné vlastné imanie je pritom pre každú firmu nebezpečné. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii totiž hovorí, že ak je firma predlžená, teda hodnota jej záväzkov presiahne hodnotu jej majetku, a má minimálne dvoch veriteľov, je povinná sama na seba vyhlásiť konkurz.

Aj za spoločnosťou Golden Oak Trust stojí podľa registra a identifikátora právnických osôb L. Novák. Ten je v Českej republike spolumajiteľom najväčšieho českého distribútora kníh Euromedia Group. Do konca januára tohto roku tejto spoločnosti aj šéfoval. Knižný trh pritom výrazne zasiahla koronakríza. L. Novák už vlani v apríli pre české Hospodárske noviny povedal, že akcionári sa rozhodli do Euromedie vložiť desiatky miliónov korún, aby firmu zachránili. Peniaze mali ísť na platy zamestnancov i splatenie faktúr. Euromedia využívala vlani príspevky od štátu na nájomné, bezúročné pôžičky, časť zamestnancov dostávala 60 percent platu, ktoré sa platili z vládneho programu.

Veľké problémy mala aj sieť kníkhupectiev Luxor, kde je takisto L. Novák spolumajiteľom. Tej vlani klesol obrat približne o 20 percent, čo predstavuje približne 200 miliónov českých korún.