Ľudia si na cesty či dovolenky so sebou často berú aj svojich domácich miláčikov. Aj pri nich ale platia isté pravidlá, ktoré musia ich majitelia dodržiavať. Napríklad, keď ide o cestovanie so psom, majiteľ by mal pri sebe mať aj Európsky pas s potvrdením o vykonaných očkovaniach, ktoré už absolvoval. Pes musí mať pod kožou implantovaný aj čip, preto by malo byť v pase uvedené aj číslo čipu a meno či adresa jeho majiteľa.


Na verejnosti by tiež pes mal byť na vôdzke. V niektorých krajinách platí, že povinnosťou pri pohybe na verejnosti je aj náhubok. Okrem toho sa môžu napríklad vyžadovať špeciálne očkovania. Očkovanie je platné spravidla tri týždne po vykonaní vakcinácie, odčervenie by zasa malo prebehnúť päť dní pred odchodom. Niektoré ubytovania si zase môžu účtovať príplatok za pobyt psa v hoteli či penzióne.

Pre prípad straty by pes mal mať aj obojok, na ktorom bude napríklad jeho meno a kontakt na majiteľa. Podľa poisťovne Uniqa sú ku psom priateľské krajiny ako napríklad Chorvátsko a Taliansko. Pri cestách mimo Európskej únie (EÚ) sa treba obrátiť na Štátnu veterinárnu správu, ktorá by mala majiteľa informovať o požiadavkách pri cestovaní so psom. Informácie môžu mať aj veľvyslanectvá či konzuláty.

Poistenie na cestovanie so psom:

 • Škody pri cestovaní so psom spravidla kryje poistenie domácnosti do limitu plnenia dojednaného v poistnej zmluve.
 • Poistenie domácnosti je krytie, ktoré sa vo všeobecnosti týka vybavenia domácnosti, ale aj domáce zvieratá.
 • Poistenie kryje aj náklady spojené so zodpovednosťou za škodu, ktorú spôsobí pes inej osobe na zdraví či majetku.
 • Poistenie kryje aj náklady na veterinárnu liečbu domáceho miláčika pre prípad choroby alebo úrazu.
 • V niektorých prípadoch môž poistenie kryť aj náklady na pohreb domáceho zvieraťa po smrti následkom úrazu.
 • Poistka domácnosti sa môže uplatnovať aj na cestovanie so psom v zahraničí, ak niekomu spôsobí škodu.
 • Ak pes niekoho pohryzie, poškodí oblečenie či zariadenie v mieste ubytovania, škodu preplatí poisťovňa.
 • Poistka môže kryť aj prípady, kedy pes v zahraničí poraní, prípade nakoniec usmrtí iné zviera.

Cena poistenia a poistná suma:

 • Výška poistného, ktoré sa uhrádza za poistenie domácnosti, sa odvíja od výšky poistnej sumy, na ktorú si klient svoj vybavenie bytu či domu poisťuje. Výšku poistného ovplyvňujú aj zvolené riziká krytia, ktoré si chce klient poistiť.
 • Pri určovaní poistnej sumy musí klient zvážiť, či jej výška bude v prípade poistnej udalosti zodpovedať nákladom potrebným na znovuzriadenie domácnosti. Mala by sa pravidelne aktualizovať kvôli zmenám vo vybavení domácnosti.
 • Poistenie domácnosti pri poistnej sume 50-tisíc eur stojí pri základných rizikách ako požiar, výbuch, víchrica, krupobitie, priamy úder blesku, pád lietadla okolo 13 eur ročne.
 • V rámci poistenia niektoré poisťovacie domy ponúkajú aj kombináciu poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti. Tieto produkty sú tak spojené v balíčkoch, pričom sú v rámci nich ponúkané určité zľavy.
 • Pri komplexnom poistení, ktoré bude zahŕňať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, môže mať klient nárok na cenové zvýhodnenie. Úspora na poistnom vtedy podľa odborníkov dosahuje dve až desať percent.
cestovanie so psom
Keď ide o cestovanie so psom, majiteľ by mal pri sebe mať aj Európsky pas (Ilustračné foto: Depositphotos)

Cestovanie so psom v rámci EÚ:

 • Psovi musel byť aplikovaný mikročip alebo má jasne čitateľné tetovanie, ktoré sa vykonalo pred 3. júlom 2011. Musí byť tiež zaočkovaný proti besnote.
 • Cestovanie so psom si vyžaduje aj odčervenie proti parazitovi Echinococcus multilocularis, ak niekto cestuje do oblasti, kde sa infekcia týmto parazitom nevyskytuje (Fínsko, Írsko, Malta, Nórsko a Severné Írsko).
 • Zviera musí mať platný európsky pas pre spoločenské zvieratá pri cestovaní z krajiny EÚ alebo zo Severného Írska do inej krajiny EÚ alebo do Severného Írska alebo certifikát zdravia zvierat EÚ pri cestovaní z krajiny mimo EÚ.
 • Majiteľ môže cestovať s maximálne piatimi spoločenskými zvieratami.
 • Ak ich s majiteľom cestuje viac ako päť, musí poskytnúť dôkaz, že sa zúčastňujú na súťaži, výstave alebo športovom podujatí a sú staršie ako šesť mesiacov.

Cestovanie so psom v lietadle:

 • Podmienky na prepravu psa sa líšia a vždy záleží na konkrétnej leteckej spoločnosti, ale všeobecne platí, že musí byť v uzatvárateľnej prepravke.
 • Malé plemená do váhy päť kilogramov môžu byť na palube so svojim majiteľom, pričom váha psa spolu s prepravkou nesmie presiahnuť osem kilogramov.
 • Väčšie psy musia byť v nákladovom priestore ako odbavená batožina alebo cargo. Aj tam sú psy umiestnené do schránky či klietky aerolinky.
 • Pred cestou lietadlom je možné podať psom pod dohľadom veterinára aj tlmiace lieky. Na palube leitadla ale môžu byť naraz len dve domáce zvieratá.
 • Nízkonákladové spoločnosti väčšinou nedovoľujú prepravu zvierat na palube lietadla.

Cestovanie so psom v aute:

 • Legilsatíva hovorí, že pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť prepravovaných zvierat ani bezpečnosť cestnej premávky.
 • Medzi zákonné povinnosti vodiča patrí riadne zabezpečenie dopravovaného zvieraťa. Psy je možné zabezpečiť aj špeciálne vyrobenými postrojmi s upevneniami, ktoré sa zapínajú podobne ako bezpečnostné pásy.
 • Malé plemená patria do prepravnej schránky, ktorá sa upevňujú bezpečnostným pásom. Aj väčšie plemená by mali byť prepravované v boxoch, poprípade sa v aute inštalujú mreže na oddelenie priestoru za sedadlami.
 • Pri nedodržaní zákona na slovenských cestách môže vodiť dostať pokutu od 60 eur do 100 eur. V zahraničí môžu byť podmienky pre cestovanie so psom v aute odlišné. Pred cestou si ich treba overiť podľa plánovanej cesty.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: