Porovnanie a ceny poistenia domácnosti v roku 2024

Chcete vedieť, koľko stojí poistenie domácnosti? Vypočítajte si to na kalkulačke, ktorú pripravil portál Finsider v spolupráci so stránkou Najpoistenie.sk. Do zadania kalkulačky treba uviesť požadované údaje, ktorými vás kalkulačka prevedie. Vo výsledku kalkulačka ukáže porovnanie cien pre poistenie domácnosti a najlacnejšiu ponuku na trhu podľa zadaných parametrov. Z ponuky porovnania si môžete poistenie rovno aj vybrať.

Kalkulačka na porovnanie ceny pre poistenie domácnosti je nastavená tak, že berie do úvahy aj poistenie nehnuteľnosti. V prvom kroku treba vybrať najmä druh nehnuteľnosti, konštrukciu, úžitkovú plochu, rok výstavby či kolaudácie, vyznačiť počet záplav, druh strechy domu, podlažie bytu či začiatok poistenia.

V druhom kroku kalkulačka od majiteľa bude žiadať adresu, výšku poistnej sumy pre nehnuteľnosť a výšku pre domácnosť, počet vedľajších budov či kontaktné údaje. Z týchto údajov potom kalkulačka vypočíta cenu pre poistenie domácnosti aj nehnuteľnosti a ukáže aktuálne ponuky od tej najlacnejšej.

Čo je poistenie domácnosti

 • Poistenie domácnosti je finančné krytie, ktoré sa vo všeobecnosti týka vybavenia domácnosti. Ide teda o hnuteľné veci a okrem nábytku a elektroniky tam patrí napríklad aj šatstvo, koberce, veci osobnej potreby či domáce spotrebiče.
 • Poistné krytie sa vzťahuje na škody spôsobené vandalizmom, rôznymi prírodnými živlami, pádom lietadla, výbuchom, vodou, elektrinou, hlodavcami, hmyzom, krádežou a podobne. Riziká sú rovnaké, ako pri poistení nehnuteľnosti.
 • Poistenie domácnosti môže v niektorých poisťovniach automaticky zahŕňať krytie nákladov na opravu pokazených spotrebičov, poistenie bicyklov mimo domu či poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti.
 • V rámci poistenia niektoré poisťovacie domy ponúkajú aj kombináciu poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti. Tieto produkty sú tak spojené v balíčkoch, pričom sú v rámci nich ponúkané určité zľavy.
 • Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti na jednej spoločnej zmluve je praktické najmä pri poistnej udalosti, kedy je napríklad pri vytopení poškodená časť nehnuteľnosti spolu so zariadením domácnosti.
poistenie domácnosti
Chcete vedieť, koľko vás bude stáť poistenie domácnosti? Vypočítajte si to na kalkulačke (Ilustračné foto: Depositphotos)

Cena poistenia a poistná suma

 • Výška poistného, ktoré sa uhrádza za poistenie domácnosti, sa odvíja od výšky poistnej sumy, na ktorú si klient svoj vybavenie bytu či domu poisťuje. Výšku poistného ovplyvňujú aj zvolené riziká krytia, ktoré si chce klient poistiť.
 • Poistná suma je najdôležitejším parametrom poistenia nehnuteľnosti. Jej výška by mala byť na reálnu hodnotu hnuteľného majetku. Pri neaktualizovaní poistnej sumy môže vzniknúť podpoistenie a kráti sa poistné plnenie.
 • Poisťovne pri podpoistení uplatňujú aj takzvanú hranicu tolerancie. Je definovaná rozdielom medzi skutočnou hodnotou domácnosti v čase poistnej udalosti a poistnou sumou uvedenou v zmluve.
 • Pri určovaní poistnej sumy musí klient zvážiť, či jej výška bude v prípade poistnej udalosti zodpovedať nákladom potrebným na znovuzriadenie domácnosti. Mala by sa pravidelne aktualizovať kvôli zmenám vo vybavení domácnosti.
 • Pri komplexnom poistení, ktoré bude zahŕňať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, môže mať klient nárok na cenové zvýhodnenie. Úspora na poistnom vtedy podľa odborníkov dosahuje dve až desať percent.
 • Poistenie domácnosti pri poistnej sume 50-tisíc eur stojí pri základných rizikách ako požiar, výbuch, víchrica, krupobitie, priamy úder blesku, pád lietadla okolo 13 eur ročne.
životná poistka
Ilustračné foto: Depositphotos

Čo všetko kryje poistenie domácnosti

 • Poistenie domácnosti kryje rovnaké riziká, ako poistenie nehnuteľnosti. Majiteľ si ich musí dohodnúť v poistnej zmluve.
 • Ak potom pri majetku došlo k požiaru alebo bol spáchaný trestný čin, majitelia by mali najprv zavolať políciu či hasičov.
 • Klienti sa tiež musia pokúsiť urobiť nevyhnutné kroky k tomu, aby sa škody na majetku nezväčšili alebo nerozšírili.
 • Vo väčšine prípadov poistných udalostí ale odborníci odporúčajú najprv kontaktovať poisťovňu a až potom riešiť škody.
 • Čo môže kryť poistenie domácnosti:
  • záplava, povodeň, voda z vodovodného potrubia, únik vody,
  • skrat elektromotora v domácich spotrebičoch, pokazené spotrebiče,
  • skrat v elektroinštalácii, búrka, nadzvuková vlna, zásah blesku, výbuch plynu, výbuch,
  • krupobitie, požiar, výchrica, sopka, zemetrasenie, tornádo, zadymenie,
  • zosuv pôdy, zosuv skál, zosuv lavíny, námraza, poistenie bicyklov v dome a mimo domu,
  • pád stromov, pád stožiarov, pád lietadla, náraz vozidla do domu, pád iných predmetov,
  • krádež, vandalizmus, rozbité okná, zodpovednosť za škodu členov domácnosti,
  • škody spôsobené výpadkom elektrického prúdu.