Dieťa v aute musí mať okrem bezpečnostného pásu aj iné, zákonom definované zádržné systémy pre bezpečnosť počas jazdy. Ide o autosedačku alebo takzvaný podsedák. Predpisy na Slovensku, ale aj v iných krajinách ich nariaďujú hlavne preto, lebo bezpečnostné pásy sú prispôsobené určitej limitovanej výške človeka. Pri deťoch by si neplnili svoju úlohu.


To, ako má byť dieťa v aute pripútané, rieši nariadenie vlády o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení. Podľa neho platí, že dieťa musí sedieť v autosedačke alebo na podsedáku v prípade, ak je nižšie ako 150 centimetrov.

Pri výbere autosedačky či podsedáku rozhoduje váha dieťaťa. Inak povedané, v autosedačke môže sedieť len dieťa vážiace menej ako 36 kilogramov. To je totiž maximálna váhová kategória, ktorá je pri autosedačkách zo zákona dovolená. Keď má dieťa viac ako 36 kilogramov, ale menej ako 150 centimetrov, musí byť na podsedáku.

Dieťa v aute (podsedák verzus autosedačka):

AutosedačkaPodsedák
Dieťa musí sedieť v autosedačke, ak má menej ako 150 cm.Dieťa musí sedieť na podsedáku, ak má menej ako 150 cm a váži viac ako 36 kg.
Zdroj: Slov-lex.sk (dieťa v aute)

Dieťa v aute podľa predpisov


Táto povinnosť musí byť splnená vždy aj pri preprave dieťaťa na krátke vzdialenosti. Ak vodiča zastaví polícia a zistí, že v tomto smere porušil predpisy, môže dostať pokutu do výšky sto eur. Legislatíva navyše hovorí, že dieťa musí mať autosedačku prispôsobenú svojej „telesnej konštitúcii“. Inak povedané, autosedačka musí byť prispôsobená hlavne jeho váhe.

Kategórie autosedačiek podľa váhy:

  • skupina 0 pre deti s hmotnosťou do 10 kg,
  • skupina 0+ pre deti s hmotnosťou do 13 kg,
  • skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg,
  • skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg,
  • skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg.
Dieťa v aute
Vo všeobecnosti sa odporúča dieťa v aute prepravovať vždy na zadných sedadlách. (zdroj foto: Polícia Slovenskej republiky/Facebook)

Vodič tiež musí dieťa správne pripútať a postupovať podľa návodu, ktorý má každá autosedačka a „musí sa namontovať v súlade s montážnymi informáciami uvedenými v príručke, letáku alebo elektronickej publikácii, ktoré je výrobca tohto zariadenia povinný vypracovať a v ktorých sa uvádza, akým spôsobom a v ktorých typoch vozidiel možno detské zadržiavacie zariadenie bezpečne používať.“

V niektorých prípadoch ale povinnosť autosedačky odpadá. Ide napríklad o prepravu v taxíku. Dieťa ale musí byť staršie ako tri roky, nemôže sedieť na prednom sedadle a musí byť pripútané klasickým bezpečnostným pásom. Zároveň platí, že by malo ísť o prepravu taxi službou v rámci jednej obce či mesta. Na dlhšie vzdialenosti sa odporúča nájsť si vozidlo taxi služby vybavené autosedačkou.

Ďalšiu výnimku pri používaní autosedačky môže mať dieťa so zdravotnými problémami. Vodič to ale musí preukázať lekárskym osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov. Podobne sa výnimka vzťahuje aj na prípady, kedy už v aute sú umiestnené dve autosedačky. Dieťa do 150 centimetrov vtedy môže sedieť na zadných sedačkách a pripútané aj bez autosedačky.

Autosedačka na prednom sedadle

Nariadenie vlády o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení bolo naposledy novelizované v roku 2014. Dovtedy platilo, že v autosedačke museli sedieť deti mladšie ako 12 rokov. Rovnaký princíp platil v prípade sedenia na prednom sedadle vozidla.

Legislatíva sa tam musela okrem váhy a výšky dieťaťa prispôsobiť aj používaniu autosedačky na prednom sedadle. V zásade platí, že dieťa v aute môže vodič prevážať v autosedačke aj na prednom sedadle. Môže byť otočená dopredu aj dozadu.

Ak je ale obrátená dozadu, čiže v opačnom smere jazdy, na sedadle, ktoré je vybavené aj čelným airbagom, musí byť tento airbag deaktivovaný alebo vyradený z činnosti. V opačnom prípade je preprava v autosedačke otočenej dozadu zakázaná.

Dôvodom je hlavne fakt, že v prípade autonehody by airbag mohol vážne zraniť prepravované dieťa. Vo všeobecnosti sa ale dieťa v aute odporúča prepravovať vždy na zadných sedadlách.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: