Zamestnanci, ktorí dostávajú najnižšie mzdy a tí, ktorí chodia do práce aj cez víkendy či v noci, si v budúcom roku prilepšia. Rásť totiž budú minimálna mzda aj príplatky, ktoré sú na jej výšku naviazané. Minimálna mzda v roku 2024 stúpne zo súčasných 700 eur na 750 eur. Historicky druhýkrát sa na tom dohodli zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Spoločný návrh minimálnej mzdy počíta so zvýšením nad rámec zákonného automatu.


Hodinová minimálna mzda od januára stúpne to sumy 4,023 eura na 4,310 eura. Od tejto sumy sa potom bude odvíjať aj výška niektorých príplatkov. Tie sú v súčasnosti rozdelené do dvoch kategórií. Buď je ich suma priamo určená v zákone, alebo sú naviazané na priemernú či minimálnu mzdu. Legislatíva pevne určuje príplatky za prácu cez víkendy, noc, sťažený výkon práce, prácu cez sviatok u dohodára a za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska.

Na Slovensku je okrem základnej minimálnej mzdy zavedených ďalších päť stupňov náročnosti práce, ktoré majú stanovenú svoju vlastnú najnižšiu možnú mzdu. Napríklad na druhom stupni sú okrem iného aj jednoduché remeselné práce, na šiestom stupni zase napríklad riadiace a manažérske pozície. Týmto zamestnancom tak tiež stúpnu ich najnižšie zárobky. Každý stupeň rastie o rovnakú sumu, o akú sa zvyšuje základná minimálna mzda.

Minimálna mzda v roku 2024

RokSuma
2024750 eur
2023700 eur
Zvýšenieo 50 eur
Minimálna mzda v roku 2024

Stupne náročnosti práce v roku 2024:


V tomto prípade sa každá suma na jednotlivom stupni zvýši o 50 eur. Najnižšia výplata na druhom stupni tak od januára stúpne z pôvodných 816 eur na 866 eur, na treťom stupni zase napríklad zo súčasných 932 eur na 982 eur a na najvyššom stupni náročnosti práce zase z tohtoročných 1 280 eur na budúcoročných 1 330 eur mesačne.

StupeňMinimálna mzda v roku 2023Minimálna mzda v roku 2024
1.700 eur750 eur
2.816 eur866 eur
3.932 eur982 eur
4.1 048 eur1 098 eur
5.1 164 eur1 214 eur
6.1 280 eur1 330 eur
Výpočet Finsideru (Minimálna mzda v roku 2024)
minimiálna mzda v roku 2024
Minimálna mzda v roku 2024 stúpne zo súčasných 700 eur na 750 eur (Ilustračné foto: Freepik)

Príplatky za prácu v roku 2024:

Príplatok za nepravidelnú prácu v sobotu dosahuje 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, pri pravidelnej práci zase 45 percent. Za nepravidelnú prácu v nedeľu dostanú zamestnanci príplatok na úrovni sto percent hodinovej minimálnej mzdy, pri pravidelnej práci v nedeľu by to malo byť minimálne 90 percent. Za sťažený výkon práce je príplatok na úrovni 20 percent.

Na minimálnu mzdu sa opäť naviazali aj príplatky za prácu v noci. Za klasickú nočnú je príplatok na úrovni 40 percent z hodinovej minimálnej mzdy, pri rizikovom povolaní zamestnanec dostane polovicu z hodinovej minimálky. Zamestnanci v nerizikovej práci s pravidelnou nočnou smenou majú nárok na príplatok vo výške najmenej 35 percent z minimálnej hodinovej mzdy. Neaktívna časť pracovnej pohotovosti sa stále odmeňuje príplatkom na úrovni 20 percent z minimálnej mzdy.

Príplatok za:Suma/výpočet (nepravidelná práca)Znížená suma (pravidelná práca)
sobotu2,16 eura1,94 eura
nedeľu4,31 eura3,88 eura
nočnú (nerizikové povolanie)1,72 eura1,51 eura
nočnú (rizikové povolanie)2,16 euranemôže sa znížiť
sviatok (zamestnanec)100 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
sviatok (dohodár)4,310 euranemôže sa znížiť
Príplatok za nadčas (nerizikové povolanie)25 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
Príplatok za nadčas (rizikové povolanie)35 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
Príplatok za sťažený výkon práce0,87 euranemôže sa znížiť
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska0,87 euranemôže sa znížiť
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracoviskuVýške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške 4,310 euranemôže sa znížiť
Zdroj: Slov-lex.sk (minimálna mzda v roku 2024)