Najväčšia dôchodková spoločnosť na trhu zmení svoj akciový dôchodkový fond na indexový. Allianz Slovenskú dôchodkovú spoločnosť k tomuto kroku prinútila legislatívna zmena v druhom pilieri, na základe ktorej sa budú mnohým ľuďom presúvať úspory z garantovaných fondov do indexových. Allianz v súčasnosti indexový fond ako jediná dôchodková spoločnosť nemá v ponuke.


Pre Finsider pripravovanú zmenu potvrdil generálny riaditeľ Allianz SDSS Miroslav Kotov. Zatiaľ nie je jasné, aký index bude fond kopírovať. Podľa M. Kotova pôjde o globálny celosvetový index, ktorý zatiaľ riešia. Allianz pritom neplánuje otvoriť nový akciový fond. Okrem indexového fondu tak bude mať už len dlhopisový garantovaný fond.

Allianz v minulosti mal v ponuke aj indexový fond, ale zrušil ho a rozhodol sa všetky negarantované fondy spojiť do jedného akciového. M. Kotov si nemyslí, že by tento krok odradil záujemcov o druhý pilier. „Náš akciový fond mal výkonnosť plne porovnateľnú s indexovými fondmi, keďže bol takmer celý zainvestovaný v akciách. Nemyslíme si, že spôsob riadenia fondu zohráva rozhodujúcu úlohu pri rozhodovaní sporiteľov. Dôležité je, že sme ponúkali, a aj ponúkať budeme, fond, ktorý je plne zainvestovaný v akciových trhoch,“ vraví.

Allianz SDSS mal na konci minulého roku takmer 477-tisíc sporiteľov, čo predstavuje 27 percent zo všetkých sporiteľov v druhom pilieri. Druhé NN malo podiel 24 percent a tretia Uniqa 22 percent.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: