Dôchodková správcovská spoločnosť NN zmení svoj indexový fond Euro. Po novom sa z neho stane akciový ESG fond. Teda taký, ktorý sa zameriava na spoločensky zodpovedné investovanie. NN plánuje túto zmenu už na 22. novembra. Názov nového fondu bude Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. Národná banka Slovenska už súhlasila so zmenou štatútu tohto fondu.

„Úspory všetkých klientov, ktorí si aktuálne sporia v indexovom fonde Euro, budú automaticky zhodnocované v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde NN DSS s novou investičnou stratégiou a novým názvom Rešpekt. Zo strany klienta tak nebude potrebná žiadna súčinnosť,“ povedala pre Finsider hovorkyňa NN Daniela Tomášková.

Podľa štatútu fondu bude môcť akciová zložka vo fonde Rešpekt dosiahnuť až 100 percent čistej hodnoty majetku. Zvyčajne akciové investície predstavujú 75 až 100 percent majetku. Zvyšných maximálne 25 percent by mali tvoriť dlhopisové a peňažné investície. „Plánujeme investovať do spoločností, ktoré pri podnikaní zohľadňujú potreby životného prostredia a uhlíkovú stopu, využívajú obnoviteľné zdroje, dbajú na pôvod surovín, dodržujú ľudské práva, bezpečnosť a zdravie pri práci, otvorene komunikujú a podnikajú transparentne a eticky,“ vysvetľuje D. Tomášková.

Fond Rešpekt od NN sľubuje spoločensky zodpovedné investovanie


Dôchodková správcovská spoločnosť NN pôvodne plánovala zlúčiť svoj indexový fond Euro s indexovým fondom Global. Od fúzie s Aegonom má totiž v ponuke dva indexové fondy. NN napokon od spojenia týchto dvoch fondov upustil. „Prvotný zámer NN DSS bolo zlúčenie dvoch indexových dôchodkových fondov. Je však potrebné povedať, že v rámci našich procesov analyzujeme vždy všetky možnosti na trhu s ohľadom na potreby a očakávania našich klientov a v ich záujme,“ vraví D. Tomášková.

Keďže sa medzinárodná skupina NN Group čoraz výraznejšie zameriava aj na udržateľnosť a dodržiavanie etických, environmentálnych a sociálnych kritérií, rozhodli sa upustiť od zlúčenia dvoch indexových fondov a namiesto toho ponúknuť fond, ktorý bude dbať na spoločensky zodpovedné investovanie. „Čoraz viac investorov sa pri rozhodovaní o alokovaní svojich prostriedkov zameriava práve na udržateľnosť. Len počas roku 2020 čisté aktíva európskych ESG fondov dosiahli mieru rastu 37,1 % a zodpovedné investovanie sa rýchlo udomácnilo aj u nás. Práve preto sme prehodnotili náš prvotný zámer na zlúčenie indexových dôchodkových fondov Global a Euro a ako prví na Slovensku ponúkame v II. pilieri investovanie v ESG fonde,“ tvrdí D. Tomášková.

Aj keď indexové fondy dosahujú z dlhodobého hľadiska najvyššiu výkonnosť spomedzi všetkých dôchodkových fondov, NN tvrdí, že zmena konceptu fondu nebude znamenať nižšiu výkonnosť. „Od roku 2004 fondy zodpovedného investovania vykazujú porovnateľné, často dokonca vyššie výnosy ako fondy nezohľadňujúce ESG kritériá,“ povedala D. Tomášková. Podľa nej sú v NN presvedčení, že „z dlhodobého hľadiska má dôchodkový fond Rešpekt potenciál zhodnocovať úspory určené na penziu ešte výhodnejšie ako doposiaľ.“

Fond Rešpekt od NN
Fond Rešpekt od NN sa bude sústreďovať na ESG investície (Ilustračné foto: Freepik)

Kto chce zostať v indexovom fonde, musí prestúpiť do iného

Fond Euro dosahoval najnižšiu výkonnosť spomedzi všetkých indexových fondov v druhom pilieri. Podľa údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností priemerný ročný výnos fondu Euro od jeho vzniku aktuálne dosahuje 8,7 percenta. V ostatných indexových fondoch sa priemerné ročné zhodnotenie pohybuje od 9,3 do 11,8 percenta. Kým fond Euro sleduje európsky akciový index Euro Stoxx 50, všetky ostatné fondy kopírujú celosvetové akciové indexy.

V súčasnosti fond Euro od NN spravuje takmer 164 miliónov eur. Naproti tomu v indexovom fonde Global od rovnakého správcu sa aktuálne nachádza 539 miliónov eur. Najväčší indexový fond spravuje Uniqa, majetok tohto fondu dosahuje hodnotu 1,069 miliardy eur.

Klienti, ktorí si nechcú namiesto indexového fondu sporiť na dôchodok v ESG fonde, môžu kedykoľvek svoje úspory v rámci NN presunúť do indexového fondu Global. Potrebné je k tomu vyplniť Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu a zaslať ju poštou alebo elektronicky do sídla firmy. Zmeniť fond možno aj online prostredníctvom klientskeho portálu.

V prípade, že by niekto chcel zmeniť aj dôchodkovú spoločnosť, v ktorej si sporí na dôchodok, musí najprv navštíviť Sociálnu poisťovňu a požiadať o vydanie akceptačného listu. Na jeho základe potom môže uzatvoriť zmluvu s novou dôchodkovou spoločnosťou.

Kam bude fond Rešpekt od NN môcť investovať a kam nie

  • Podľa štatútu bude musieť fond Rešpekt od NN zvažovať environmentálne kritériá súvisiace s ochranou životného prostredia, redukciou uhlíkovej, zvyšovania miery recyklácie, či zvyšovania miery využívania obnoviteľných zdrojov alebo redukciou znečisťovania.
  • Do úvahy bude musieť brať aj sociálne kritériá, ktoré súvisia s bezpečnosťou produktov spoločností, dodržiavaním bezpečnosti pri práci zamestnancov, či ochranou základných ľudských práv.
  • Manažéri fondu budú zohľadňovať aj kritériá riadenia spoločnosti. Pozerať sa budú najmä na jej hodnotové nastavenie a dodržiavanie proklamovaných hodnôt, transparentnosť pri riadení či rovnosť platového ohodnotenia.
  • Naopak NN v štatúte deklaruje, že nebude investovať do spoločností, ktoré sú spojené s vývojom, výrobou, údržbou alebo obchodom s kontroverznými zbraňami alebo kontroverznou ponukou zbraní. Vyhýbať sa bude aj firmám, ktoré sa zapodievajú výrobou tabaku, ťažbou uhlia na produkciu elektriny, ťažbou surovín z ropných pieskov alebo činnosťami, ktoré porušujú normy globálneho paktu OSN a pokynov OECD.
  • Fond Rešpekt od NN nebude investovať ani do krajín, na ktoré sa vzťahujú sankcie kvôli zbrojnému embargu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: