NN dôchodková správcovská spoločnosť bude mať už len jeden indexový fond. Ako jediný správca úspor v druhom pilieri má v súčasnosti dva indexové fondy s rôznym zameraním. Fond Euro kopíruje európsky akciový index Eurostoxx50 a fond Global zase svetový index MSCI World EUR.


NN pôvodne mala len európsky fond. Fond Global získala vďaka akvizícii spoločnosti Aegon. Kým akciové a dlhpisové fondy oboch spoločností sa spojili, firma si ponechala oba indexové fondy. Teraz sa rozhodla, že jeden indexový fond jej stačí.

Spoločnosť NN preto schválila zámer zlúčenia fondov Global a Euro. Nástupníckym fondom bude Global. Spojenie fondov musí odobriť ešte Národná banka Slovenska.

NN si ponechá Global, ktorý zarába viac


Dôchodková spoločnosť v informácií o zámere zlúčiť indexové fondy uvádza, že sa rozhodla ponechať fond Global, keďže tento z dlhodobého hľadiska prináša vyššie výnosy ako Euro. „Dôvodom je najmä zmena štruktúry indexov v čase, a to v dôsledku vývoja kapitalizácie samotných podkladových spoločností. Spoločnosti, ktoré prosperovali (najmä technologický sektor), získali s pribúdajúcim časom vyššiu váhu v indexe MSCI World EUR. V poslednom období, počas koronakrízy, keď sa prešlo do tzv. online sveta, sa tento trend ešte zvýraznil. Pri Indexe Euro sme aj z dôvodu obmedzeného počtu spoločností – tak v indexe, ako aj v regióne – takýto trend nezaznamenali,“ tvrdí NN DSS.

Najslabší indexový fond skončí. NN si ponechá len fond Global

Fond Global od NN je aj výrazne väčší ako Index. K 26. marcu hodnota majetku vo fonde dosahovala 328,5 milióna eur. Fond Euro spravuje majetok v hodnote 135,6 milióna eur.

Z údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností vyplýva, že fond Euro od NN doteraz priniesol sporiteľom najnižšie priemerné zhodnotenie zo všetkých indexových fondov na trhu. Od svojho vzniku sporiteľom priemerne zarobil 7,8 percenta ročne. Fond Global doteraz zhodnotil peniaze sporiteľov priemerne o 10,4 percenta. Zhodnotenie nad úrovňou desať percent priniesli aj fondy od VÚB Generali a Uniqa. Indexový fond od DSS Poštovej banky priniesol doteraz priemerné ročné zhodnotenie na úrovni 8,5 percenta.

Väčšina fondov bude kopírovať ten istý index

Spoločnosť predpokladá, že „trend globálnych indexov, ktorý umožňuje zahrnutie globálnych spoločností do indexu v spojení s kapitalizačným prvkom, bude aj naďalej viesť k lepšej výkonnosti v porovnaní s lokálnymi indexami, ktoré sú orientované len na určitý región či krajinu tak, ako je vidieť pri porovnaní historického vývoja indexových fondov.“

Po zlúčení budú tri zo štyroch indexových fondov kopírovať celosvetový akciový index MSCI World EUR. Jedinou výnimkou je DSS Poštovej banky. Jej indexový fond sleduje Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Allianz SDSS vo svojom portfóliu nemá indexový fond, ale spravuje len dlhopisový a akciový fond.