Spoločnosť Finax môže začať ponúkať celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, keďže firma získala registráciu od Národnej banky Slovenska. Ide vôbec o prvú registráciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nielen na Slovensku ale aj v celej Európskej únii. Finax bude toto dôchodkové sporenie ponúkať pod názvom Európsky dôchodok.


Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt predstavuje novinku v európskom sporení na dôchodok. Ponúkať ho možno od 22. marca tohto roku, kedy sa stalo aplikovateľným nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP).

Základný rozdiel medzi doterajšími spôsobmi sporenia na dôchodok a celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom je v tom, že toto nové riešenie je prenositeľné medzi jednotlivými krajinami. Sporiteľ tak môže na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt prispievať aj po zmene bydliska v rámci EÚ.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: