Doplnkové dôchodkové spoločnosti na Slovensku dostali nového konkurenta. Obchodník s cennými papiermi Finax začal ponúkať celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP) pod názvom Európsky dôchodok. Ide vôbec o prvú firmu v rámci Európskej únie, ktorá získala licenciu a môže nový spôsob sporenia na dôchodok ponúkať.


Keďže ide o celoeurópsky produkt, jeho veľkou výhodou oproti národným riešeniam je, že je prenositeľný, To znamená, že využívať toto dôchodkové sporenie môžeme, aj keď sa presťahujeme do inej krajiny Európskej únie. Druhou možnosťou je, že človek, ktorý sa presťahuje do zahraničia, svoje úspory presunie k miestnemu poskytovateľovi PEPP. „Tento spôsob sporenia môže byť výhodný napríklad pre občanov Slovenska žijúcich v štátoch Európskej únie, pretože si svoje sporenie budú môcť presúvať medzi jednotlivými krajinami,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

PEPP je nastavený tak, že každý klient si môže vybrať poskytovateľa tohto produktu nezávisle od toho, v ktorej krajine EÚ sa nachádza. Akonáhle začnú ponúkať celoeurópsky osobný dôchodkový produkt aj iné spoločnosti v iných štátoch, aj ľudia zo Slovenska si ich budú môcť uzatvoriť. Prehľad všetkých produktov sa nachádza na tejto stránke. Vybrané produkty je možné navzájom aj porovnať.

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a doplnkové sporenie

V porovnaní s doplnkovým dôchodkovým sporením je celoeurópsky osobný dôchodkový produkt lacnejší. Doplnkové dôchodkové spoločnosti môžu klientom účtovať maximálny ročný poplatok vo výške 1,2 percenta z celého majetku. Okrem toho si môžu pýtať aj 10 percent z dosiahnutého zhodnotenia. Väčšina dôchodkových spoločností si účtuje najvyššie možné poplatky.

V prípade PEPP je maximálna výška ročného poplatku obmedzená jedným percentom. Finax nastavil svoj ročný poplatok na úrovni 0,6 percenta bez DPH. S DPH tak klienti zaplatia firme 0,72 firme z hodnoty nasporeného majetku. Za zhodnotenie majetku si Finax už žiaden poplatok nepýta.

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ponúka sporiteľom daňové výhody ako klasické produkty tretieho piliera. To znamená, že príspevky sporiteľa do výšky 180 eur si možno odpočítať z daňového základu. Vďaka tomu sporiteľ môže na dani z príjmov za rok ušetriť 34,20 eura.

V prípade príspevkov zamestnávateľa osobný dôchodkový produkt zaostáva za doplnkovým dôchodkovým sporením. „Príspevky zamestnávateľa do PEPP sa neriadia rovnakými pravidlami, ako v 3. pilieri. Síce môžu byť daňovo uznateľným výdavkom ako súčasť mzdy zamestnanca, ale príspevky nie sú oslobodené od odvodov do Sociálnej poisťovne,“ vraví Radoslav Kasík zo spoločnosti Finax. To znamená, že ak firma prispeje svojmu zamestnancovi na dôchodkový produkt, musí z tejto čiastky odviesť sociálne odvody. Je to pre ňu preto drahšie, ako keby zamestnancovi prispela na doplnkové dôchodkové sporenie.

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt
Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ponúkne daňové výhody ako tretí pilier. (Ilustračné foto: Freepik)

Jednorazový výber z PEPP len v určitých prípadoch

Vybrať nasporené peniaze si môže klient až po dovŕšení dôchodkového veku, a to buď jednorazovo alebo postupným čerpaním prostriedkov. „Jednorazové čerpanie prichádza do úvahy v prípade, keď je nasporená suma menšia ako štvornásobok priemernej mesačnej mzdy alebo najmenej po piatich rokoch postupného čerpania. Minimálna doba postupného čerpania je tiež päť rokov,“ vysvetľuje R. Kasík.

Podobne ako v treťom pilieri zaplatia sporitelia z dosiahnutého výnosu daň. Z daňového hľadiska je preto investovanie do ETF v súčasnosti výhodnejšie, keďže ak niekto investuje dlhšie ako rok, nemusí platiť daň zo zisku. Lenže toto zvýhodnenie môže parlament kedykoľvek zrušiť, pretože už v súčasnosti sa napríklad správcovským spoločnostiam nepáči, že kým klienti v podielových fondoch musia platiť z dosiahnutých ziskov daň, výnosy z ETF sú od dane oslobodené.

Pre sporiteľov by malo byť výhodou aj to, že celoeurópsky osobný dôchodkový produkt bude pod dohľadom národných orgánov ako aj Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). Keďže v celej Európe platia pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt rovnaké pravidlá, dôchodkových sporiteľom by to malo priniesť istotu. Jednotlivé štáty nebudú môcť PEPP meniť podľa svojho uváženia, ale zmeny bude potrebné schváliť na celoeurópskej úrovni. Toto dobrovoľné sporenie na dôchodok by tak malo byť odolné voči politickým vplyvom v jednotlivých krajinách.

Ako sa budú môcť čerpať nasporené peniaze z PEPP

Sporiteľ bude mať niekoľko možností, ako môže čerpať peniaze naakumulované na jeho osobnom dôchodkovom účte PEPP. Forma výplaty dôchodku môže byť ako:

  • anuita – dávka vyplácaná z nasporených prostriedkov v určitých intervaloch počas stanoveného obdobia, akým je obdobie života poberateľa dávok PEPP alebo presne určený počet rokov
  • jednorazové vyrovnanie
  • postupné čerpanie
  • kombinácia týchto foriem

Zdroj: NBS

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: