Sporenie na dôchodok v treťom pilieri bude môcť ponúkať viacero spoločností. Vláda schválila zavedenie takzvaného osobného dôchodkového produktu.

Na rozdiel od pôvodného návrhu ministerstva práce v schválenom znení chýba priama finančná podpora štátu. Ministerstvo navrhovalo, aby štát prispieval sporiteľom každoročne na ich osobný dôchodkový produkt až sto eur. Takúto podporu mali dostať ľudia, ktorí si na svoj osobný dôchodkový účet pošlú aspoň 300 eur.

Aj keď táto podpora napokon nebude, sporitelia budú mať možnosť odpočítať si zaplatené príspevky na osobný dôchodkový produkt zo svojho daňového základu, tak ako je to dnes pri doplnkovom dôchodkovom sporení. Ročne si takto budú môcť znížiť svoj základ dane maximálne o 180 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: