Finančná správa doručila daňovým subjektom už 206 848 oznámení o novom indexe daňovej spoľahlivosti. Informovala o tom hovorkyňa daniarov Martina Rybanská. Celkovo bude rozposlaných postupne takmer 600- tisíc oznámení. Hodnotenie daňových subjektov bude po novom verejne dostupné v zozname zverejnenom do 30. septembra tohto roka.


Hodnotenými daňovníkmi sú podnikatelia, ktorí boli registrovaní na daň z príjmov do 31. decembra 2019, aktuálne platná registrácia nebola a nie je prerušená, k dátumu hodnotenia nie sú v konkurze alebo v likvidácii a v podanom daňovom priznaní k typu B uviedli za posledné zdaňovacie obdobie nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania.

Prepočet indexu sa vykonal automatizovaným algoritmom na základe kritérií, ktoré sú vyjadrením plnenia povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov a na základe ekonomických ukazovateľov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: