Ľudia majú posledný deň (31. marec) na to, aby podali daňové priznanie za vlaňajšok, alebo požiadali o predĺženie lehoty na jeho podanie. Maximálne do 30. júna tohto roka si ho môže odložiť v podstate každý daňovník. Pri odklade o maximálne šesť mesiacov je ale podmienkou, aby daňovník v minulom roku mal aj príjmy zo zahraničia.


Odklad daňového priznania musia daňovníci podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na jeho webovom sídle. Tlačivo oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je označené ako OZN493v20. Podáva sa v papierovej forme alebo elektronicky.