V pondelok (31. január) je posledný deň na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a daň je potrebné aj zaplatiť. Upozornila na to Finančná správa SR, ktorá tiež rozposlala daňovníkom viac ako 186-tisíc predvyplnených daňových priznaní k tejto dani.

Za nesplnenie tejto povinnosti sa môžu daňovníci vystaviť pokuta vo výške od 30 eur do 16-tisíc eur. Takzvanú cestnú daň platí daňovník, ktorý vlani používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L,M,N a O.

Daňové priznanie musí podať do 31. januára 2022. V tejto lehote je potrebné zaplatiť aj daň. Podnikateľ či firma to môžu urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: