Ekonomická nálada na Slovensku sa vo februári tohto roka opäť medzimesačne zvýšila. Rastom o 5,4 bodu dosiahol sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) hodnotu 106,3. Informoval o tom Štatistický úrad SR. K rastu indikátora došlo napriek tomu, že sa zlepšili hodnotenia len pri jednom z piatich jeho zložiek. Oproti minulému roku bola ekonomická nálada pozitívnejšia o 15,1 bodu, dlhodobý priemer presiahla o 0,3 bodu.


Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave vo februári poklesol o 1 bod na hodnotu -9,3. Sezónne očistený indikátor dôvery v službách zaznamenal nárast o 20 bodov na hodnotu 30,7. Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa znížil o 1,5 bodu na -13,4. Indikátor dôvery v obchode vo februári klesol oproti januáru o 0,7 bodu na hodnotu 7.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: