Od stredy 10. apríla tohto roka môžu zamestnávatelia podávať žiadosti na úrady práce o finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie. Informovalo o tom ministerstvo práce.


Cieľom projektu je podporiť vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných. Je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce minimálne dva mesiace a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Finančný príspevok sa poskytuje najviac šesť mesiacov jednorazovo. Ďalších šesť mesiacov je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto bez príspevku. Mesačný príspevok zamestnávateľovi sa poskytne na úhradu časti ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 1 318,53 eura mesačne. Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka je 7 911,20 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: