Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) dosiahol vlani v decembri úroveň 3,88 percenta. Pri medziročnom porovnaní počet ľudí bez práce klesol o 0,49 percentuálneho bodu. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Na konci vlaňajška sa znížil aj podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na úroveň 4,67 percenta a v medziročnom porovnaní klesol o 0,19 percentuálneho bodu. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce sa medziročne znížil o 8 210 osôb a v sledovanom období dosiahol hodnotu 169 933. To je blízko najnižších úrovní za posledných 23 rokov.