Vývoj slovenskej ekonomiky budú v nasledujúcom období podľa Národnej banky Slovenska ovplyvňovať tri hlavné faktory. Prvým je slabnúca ekonomická aktivita u našich obchodných partnerov. Druhým je odznenie pozitívneho vplyvu vyplývajúceho z dočerpania európskych štrukturálnych fondov v závere roka. A tretím faktorom je vládny balíček opatrení prijatý v súvislosti s rozpočtom verejnej správy na roky 2024 až 2026.


Práve tento balíček má má zamraziť ceny energií pred domácnosti, čo bude mať zásadný vplyv na vývoj celej ekonomiky. Vďaka tomu by sa mala celková inflácia podľa NBS v budúcom roku znížiť až 2,5 percenta. „Kúpyschopnosť obyvateľstva, a tým aj ich spotreba, by sa mala výrazne posilniť. Silnejší dopyt domácností by mal približne kompenzovať vplyv slabnúceho zahraničného dopytu. Ekonomika by tak mala rásť v budúcom roku takmer trojpercentným tempom,“ uviedla NBS.

Cenou za stabilizáciu ekonomiky a cien energií je podľa centrálnej banky rastúca zraniteľnosť v oblasti verejných financií a zásahy, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výkonnosť ekonomiky v dlhšom časovom horizonte.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: