Celkové verejné výdavky na absolventskú prax sa v podobe daní a odvodov vrátili do štátneho rozpočtu už do 18 mesiacov. Štátu sa takto peniaze vracajú od účastníkov, ktorí sa na trhu práce uplatnili vďaka účasti na absolventskej praxi. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky (ISP).


Z analýzy inštitútu vyplýva, že miera uplatnenia účastníkov absolventskej praxe na trhu práce bola oproti veľmi podobným nezamestnaným, ktorí sa opatrenia nezúčastnili, vyššia približne o päť až šesť percentuálnych bodov (p.b.).

Vyšší efekt mala absolventská prax na účastníkov v Košickom (8 p.b.) a Prešovskom kraji (7 p.b.). Priemerný čistý efekt absolventskej praxe je u žien 3,5-krát väčší ako u mužov, čo je spôsobené aj tým, že prax vo väčšej miere ako muži vykonávajú v oblastiach vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc, kde malo opatrenie nadpriemernú účinnosť (9 p.b.).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: