Od 1. apríla 2022 môžu zamestnávatelia v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu zo systému skrátenej práce. Upozornil na to rezort práce. Ide o prvý zákonný systém pomoci pre udržanie zamestnanosti a ochranu pracovných miest na Slovensku. Úrady či ústredie práce už prijímajú prvé žiadosti.


Prijímateľom žiadosti o podporu v čase skrátenej práce je príslušný úrad práce alebo ústredie práce v závislosti od vonkajšieho faktora. V prípade mimoriadnej situácie, výnimočného alebo núdzového stavu, či mimoriadnej okolnosti o žiadosti rozhoduje príslušný úrad práce podľa sídla zamestnávateľa.

Ak je vonkajším faktorom okolnosť vyššej moci ako napríklad požiar, v tomto prípade sa žiadosť podáva na ústredie práce. Žiadosť o poskytnutie podpory je možné podať na príslušný úrad práce či ústredie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o podporu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: