Lehotu na podanie žiadosti o podporu v čase skrátenej práce (kurzarbeit) z jedného kalendárneho mesiaca je po novom predĺžená o ďalších desať dní. Vyplýva to zo schválenej novely zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorá nadobudol účinnosť 7. júna tohto roka.

Návrh novelizácie zákona o skrátenej práci pochádza z dielne ministerstva práce. Išlo o reakciu na obmedzenie činnosti zamestnávateľa v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine a výsledok aplikačnej praxe vyplácania podpory. Legislatívna úprava má poskytnúť žiadateľom dlhší časový rámec na predloženie žiadosti a potrebných dokladov.

Okrem toho podľa pôvodnej legislatívnej úpravy ústredie a úrady práce boli povinní poskytnúť žiadateľovi podporu v nasledujúci deň po pripísaní finančných prostriedkov od Sociálnej poisťovne. Novelizáciou zákona sa predlžuje táto lehota na úhradu podpory z nasledujúceho dňa na tretí pracovný deň.

K 7. júnu 2022 sa celkovo vyplatila podporu zo systému skrátenej práce 45 žiadateľom v sume 1,4 milióna eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: