J&T Banka dosiahla v roku 2022 rekordný čistý zisk vo výške 140 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 24 miliónov eur oproti predchádzajúcemu obdobiu. Banka zaznamenala aj výrazný rast v objeme poskytnutých korporátnych úverov, ktorý medziročne narástol o 17 %, čím celkový objem úverov a pohľadávok voči klientom dosiahol 4,4 miliardy eur.


Banka zdôrazňuje význam aktívne spravovaných portfólií a investícií v čase zlej geopolitickej situácie a nepriaznivých makroekonomických vplyvov. Zatiaľ čo straty indexov sledujúce hlavné akciové a dlhopisové trhy dosahovali desať až dvadsať percent, J&T Banka tvrdí, že všetky fondy pod správou investičných spoločností „uzavreli rok s výbornými výsledkami.“

Vlastný kapitál banky narástol medziročne o 399 miliónov eur na 1,49 miliardy eur. Pozitívne sa v ňom premietlo aj navýšenie kapitálu zo strany akcionárov o 120 miliónov eur. Kapitálová primeranosť na konsolidovanej báze dosiahla úroveň 19,37 %.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: