Európska komisia odporúča Slovensku zvýšiť efektívnosť daňového mixu, využívať environmentálne dane a dane z nehnuteľností, posilniť daňovú disciplínu a digitalizovať daňovú správu. Daňová odborníčka a partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Silvia Hallová hovorí, že po opatreniach v oblasti daní volajú daňoví experti už roky.


„Podľa môjho názoru je kľúčovým problémom Slovenska vysoká cena práce. Keď sme porovnávali čistý príjem a celkové náklady zamestnávateľa na zamestnanca pri hrubom príjme od 500 eur do 5 000 eur, čísla jasne ukázali, že Slovensko má najvyššie náklady na pracovnú silu nielen v porovnaní s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4), ale dokonca aj v porovnaní s Rakúskom a Nemeckom,“ tvrdí S. Hallová.

Kľúčovou reformou, ktorá podľa jej slov môže pomôcť slovenskej ekonomike, je zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce tak, aby sa Slovensko „opäť stalo v plnej miere konkurenčné pri prilákaní nových a udržaní existujúcich investícií“. Táto zmena je podľa odborníčky kľúčová aj preto, že Slovensko má ambíciu zvýšiť podiel znalostnej ekonomiky, pre ktorú sú kľúčoví špičkoví odborníci s vysokými príjmami.

„Vysoké daňovo-odvodové zaťaženie logicky odrádza odborníkov pred príchodom na Slovensko, a tým pádom sa nám vo vyššej miere vyhýbajú aj investície orientované na výskum a vývoj. Kým na Slovensku sú vysoké mzdy zaťažené odvodmi vo výške 35,2 percenta, napríklad v Poľsku sa zaťaženie progresívne znižuje z 21,98 percenta pri hrubej mzde 2 500 eur na 12,81 percenta pri hrubej mzde 5 000 eur,“ vysvetľuje.

Ako dodala, Slovensko paralelne potrebuje profesionalizáciu finančnej správy a vďaka Plánu obnovy jedinečnú príležitosť prispôsobiť svoj daňový systém prechodu na zelenú ekonomiku. „Slovensko má dnes rovnakú štartovaciu pozíciu ako vyspelé európske štáty v otázke zelenej ekonomiky a je len na otvorenosti a vizionárskom prístupe politikov, či túto príležitosť dokážeme využiť,“ dodala.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: