Ešte na konci októbra tohto roka sa čas posúval o hodinu dozadu. Krajina tak prechádzala z letného času na zimný. Najbližšie sa budú hodiny posúvať na konci marca tohto roka. Tentokrát zo zimného na letný čas, a to z 2. na 3. hodinu v noci.


Striedanie času by pritom malo v celej Európskej únii pokračovať už len do konca roku 2026. Nariadeniu sa už prispôsobil aj slovenský legislatívny proces. Ten pracuje s eurosmernicou, ktorá určuje dátumy striedania letného a zimného času na roky 2022 až 2026.

Jednotlivé dátumy Európska komisia zverejnila v úradnom vestníku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: