Ministerstvo práce predĺžilo podporu výkonu aktivačných prác do marca budúceho roka. Poberatelia hmotnej núdze, ktorí vykonajú aktivačné práce, tak za marec 2024 ešte dostanú v apríli vyplatený aktivačný príspevok. Pôvodne mali byť posledné výplaty posielané v novembri tohto roka.


V rámci projektu Podpora udržania pracovných návykov vykonáva nezamestnaný poberajúci dávku v hmotnej núdzi aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec, alebo pre samosprávny kraj v rozsahu minimálne 16 hodín a najviac 20 hodín týždenne. K dávke v hmotnej núdzi mu bude vyplatený aktivačný príspevok.

Organizátori práce, ktorými sú obce, mestá a nimi zriadené organizácie, majú nárok na príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivácie a na poskytovanie príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca. Na jedného uchádzača o zamestnanie ide o sumu v maximálnej výške 34,11 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: