Získať národné víza bude od 1. apríla tohto roka pre vodičov a vysokokvalifikovaných pracovníkov jednoduchšie. Vyplýva to z dátumu nadobudnutia účinnosti schváleného nariedenia vlády, ktoré jej predložilo ministerstvo práce. Rezort chce pomocou tohto opatrenia selektívne otvoriť slovenský trh práce pre osoby z tretích krajín v profesiách s chýbajúcou pracovnou silou.


Štát chce podľa nariadenia v tomto roku udeliť národné víza 3 000 vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín. Budú sa udeľovať absolventom slovenských a českých vysokých škôl alebo jednej z 500 najlepších svetových univerzít. Udeliť vízum bude možné aj cudzincom, ktorí budú zamestnaní na postoch vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu v oblasti zdravotníctva, vedy a výskumu, či IT sektora.

Podľa určených kvót sa bude v tomto roku udeľovať štátnym príslušníkom vybraných krajín národné vízum aj pre vodičov autobusu (150) a vodičov kamiónovej vnútroštátnej aj medzinárodnej dopravy (1 770). Tieto víza sú určené pre občanov Ukrajiny, Srbska, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Čiernej Hory, Gruzínska, Moldavska a Arménska.

Cudzinci môžu žiadať o udelenie národných víz od 1. apríla 2022 na ktoromkoľvek zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí alebo na slovenskom ministerstve vnútra.