Nové stavebné zákony boli predložené v nedostatočnej kvalite a treba ich dopracovať. Upozorňuje na to platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) v tlačovej správe. Parlament by mal v stredu (30. marec) opätovne diskutovať konkrétne o zákone o výstavbe a zákone o územnom plánovaní.


BPB za kľúčové považuje neznižovať nároky na projektovanie a povoľovanie takzvaných jednoduchých stavieb, vrátane budov na bývanie a nebytových budov s podlahovou plochou až do 300 metrov štvorcových.

„Takéto budovy sú z hľadiska komplexnosti projektovania a vplyvov na užívateľov a životné prostredie rovnako náročné, ako budovy s väčšou podlahovou plochou,“ tvrdí riaditeľka platformy BPB Katarína Nikodemová. Podľa jej slov do novej definície jednoduchých stavieb spadajú takmer všetky nové rodinné domy, ktorých sa ročne postaví viac ako 10-tisíc.

„Komplexnosť navrhovania bytových aj nebytových budov je nezávislá od ich veľkosti. Pri zvyšujúcich sa požiadavkách na budovy, ktoré zahŕňajú oveľa komplexnejšie a komplikovanejšie technologické prístupy je dnes nutné výrazne navýšenie odborných schopností pre správny návrh aj samotnú realizáciou než tomu bolo v minulosti. Nevidíme preto dôvod na takéto zjednodušovanie na úkor kvalitatívnych vlastností budov,“ dodal analytik platformy Richard Paksi.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: