Penzisti, ktorí poberajú dôchodok aj zo zahraničia, musia do 31. augusta oznámiť Sociálnej poisťovni výšku svojho zahraničného dôchodku. Sociálna poisťovňa túto informáciu potrebuje na to, aby mohla správne vypočítať sumu 13. dôchodku.


Výška 13. dôchodku sa totiž počíta na základe celkového súčtu penzií, ktoré dôchodca dostáva. Započítava sa aj penzia zo zahraničia. Ak by niekto neoznámil výšku aktuálnej penzie, Sociálna poisťovňa by mu mohla vyplatiť vyšší 13. dôchodok než na aký má nárok. Penzista by následne musel neoprávnene vyplatenú sumu vrátiť.

Výšku poberanej penzie zo zahraničia je potrebné oznámiť prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza na tejto stránke. Okrem mena a priezviska, je potrebné uviesť aj číslo sociálneho zabezpečenie (číslo, pod ktorým sa vypláca dôchodok). email, dátum a miesto narodenia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: