Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia musia oznámiť sumy dôchodku z cudziny pre potreby vyplatenia 13. dôchodku. Sumu naposledy vyplateného dôchodku je potrebné nahlásiť do nedele 5. júna 2022. Upozornil na to Martin Kontúr z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.


Podľa jeho slov je pre zjednodušenie tohto procesu pripravený elektronický formulár. Ten je dôležité vyplniť a odoslať do tohto termínu preto, aby 13. dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume, ako stanovuje zákon.

„S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa vyplnenia alebo odoslania e-formulára je možné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu telefonicky alebo e-mailom cez formulár pre otázky. Telefonicky možno kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne,“ dodal M. Kontúr.

Suma 13. dôchodku sa nemení a bude v rozpätí od 300 eur do 50 eur. Presnú sumu 13. dôchodku, v akej sa v júli 2022 vyplatí, si budú môcť seniori tiež zistiť v predstihu. Sociálna poisťovňa pre nich už tradične pripravuje kalkulačku na jeho výpočet, ktorú zverejní v priebehu júna 2022 na svojej webovej stránke.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok dôchodcom automaticky, bez osobitnej žiadosti. Dostanú ho spolu s dôchodkom tí seniori, ktorí budú mať v júli 2022 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Pôjde o viac ako 1,44 milióna poberateľov dôchodkov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: