Penzisti, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, musia jeho sumu Sociálnej poisťovni oznámiť do 5. júna tohto roka. Súvisí to so skorším vyplatením 13. dôchodku. Upozornila na to hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková. Trinásty dôchodok bude vyplatený v plnej výške už v júli tohto roka, nie v decembri. Preto musia dôchodcovia oznámenie posielať skôr.


Nie je potrebná návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne. Dôchodca na to môže využiť e-formulár s názvom Oznamovanie dôchodku zo zahraničia, ktorý je už v súčasnosti dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Po zapísaní základných identifikačných údajov dôchodcu do príslušných častí e-formulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a formulár odoslať.

Trinásty dôchodok 2022 sa bude vyplácať podľa rovnakého mechanizmu ako v predošlom roku. Výška 13. dôchodku sa začína na 50 eurách a maximálna suma je 300 eur. To, aký 13. dôchodok ľudia dostanú, sa počíta cez vzorec. Od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta životné minimum.

Táto suma sa následne vynásobí koeficientom 0,36 a výslednú sumu napokon odpočítame od maximálneho 13. dôchodku 300 eur. Platí pritom, že minimálne musí penzista dostať 13. dôchodok vo výške 50 eur. Výška životného minima bude známa v júli tohto roka. Mala by dosiahnuť výšku 233 eur.

Sociálna poisťovňa už tradične pripravuje aj kalkulačku na jeho výpočet, ktorú zverejní v priebehu júna tohto roka na svojej webovej stránke.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: