Počas práve končiaceho sa volebného obdobia najviac zlepšili svoje hospodárenie Myjava, Martin a Senica. Naopak, finančná stabilita sa v tomto období najviac znížila Zlatým Moravciam, Námestovu a Spišským Vlachom. Vyplýva to z hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorý porovnal stav finančného zdravia samospráv v rokoch 2018 a 2021. V súvislosti s posunom skóre finančného zdravia treba INEKO tvrdí, že ľahšie ho možno zlepšiť pri meste, ktoré predtým hospodárilo horšie, v porovnaní s mestom, ktoré už dobré finančné zdravie malo.


Myjava síce zlepšila viaceré ukazovatele hospodárenia počas rokov 2019 až 2021, avšak aj napriek tomuto progresu bola ku koncu minulého roka podľa hodnotenia INEKO ešte stále mestom s celkovo tretím najhorším finančným zdravím spomedzi všetkých 141 miest na Slovensku. Dosiahnutie výraznejšieho zlepšenia finančného zdravia bolo teda uľahčené aj vďaka horšej východzej pozícii, do ktorej sa Myjava dostala počas predošlých volebných období. Zlaté Moravce mali už v roku 2018 najhoršie finančné zdravie a napriek tomu si v aktuálnom volebnom období pohoršili najviac.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: