Objem aktív realitných fondov v prvom štvrťroku prekonal úroveň 2,5 miliardy eur a ich podiel na celkových aktívach podielových fondov dosiahol 27 percent. Upozornila na to analytička Wood & Company Eva Sadovská. Realitné fondy patria do skupiny podielových fondov, ktoré sú nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania.


Na konci marca tohto roka predstavovala celková finančná hodnota aktív investičných podielových fondov 9,25 miliardy eur. Na medziročnej báze bol zaznamenaný pokles objemu o 2,3 percenta najmä z dôvodu poklesu aktív zmiešaných a dlhopisových fondov. Oproti predchádzajúcemu kvartálu ich objem ale zaznamenal nárast o 1,5 percenta.

Finančná hodnota aktív realitných fondov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka rástla o 14 percent, oproti koncu predchádzajúceho kvartálu o 3,9 percenta.

Investori si cez realitné fondy kupujú podiely v rezidenčných nehnuteľnostiach, v administratívnych budovách, v nákupných centrách či v logistických a priemyselných parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: