Ak niekto dnes nezaplatí za plyn či elektrinu, dodávateľ mu pošle upomienku. Následne má zákazník 10 dní na to, aby svoj dlh vyrovnal. V opačnom prípade ho môže dodávateľ odpojiť od energií.


Poslanci NR SR Katarína Hatráková (nezaradená) a Miloš Svrček (Sme rodina) chcú túto 10-dňovú lehotu predĺžiť na 30 dní. Docieliť to chcú novelou zákona o energetike, ktorú predložili do parlamentu.

K. Hatráková tvrdí, že 10 dní je veľmi krátka doba. Ak sa niekto dostane do zlej životnej situácie, nedokáže si za tento čas vybaviť na úrade práce potrebné dávky. Ak by prešiel návrh novely zákona o energetike, dlžníci by získali viac času na to, aby sa uchádzali o nároky vyplývajúce z pomoci v hmotnej núdzi. Taktiež sa podľa K. Hatrákovej môžu prostredníctvom obce uchádzať o sociálnu službu a osobitne o sociálnu službu z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania. Obrátiť sa môžu aj na dlhové poradne.

Predkladatelia zároveň navrhujú, aby dodávatelia energií mali povinnosť zasielať upomienky do vlastných rúk. Odosielateľ však podľa M. Svrčeka nemusí čakať na to, až si príjemca tento list preberie. Bolo by podľa neho nespravodlivé očakávať od odosielateľa, že účinky plynutia lehoty 30 kalendárnych dní nastanú až skutočným oboznámením sa s obsahom upozornenia.

Upomienky by podľa novely zákona mala po novom obsahovať aj informácie, ktoré dlžníka nasmerujú na systém sociálneho zabezpečenia, ktoré by mu mohli pomôcť preklenúť dôvody nezvládania úhrady za dodávky plynu alebo elektriny.

Novinkou by malo byť aj to, že dodávateľ musí odberateľa minimálne 8 dní vopred informovať o presnom dátume, kedy príde k odpojeniu elektriny alebo plynu. Dnes dodávatelia takúto povinnosť nemajú a podľa M. Svrčeka sú tak odberatelia často nepríjemne prekvapení, keď im zrazu nejde elektrina alebo plyn.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: