Slovenská pošta už doručuje odmenu 200 eur pre dôchodcov, ktorí absolvovali jedno a dve očkovania proti ochoreniu Covid-19. Pošta ich ale upozorňuje, že pri tlači sprievodných listov k poštovým poukazom došlo k technickej chybe, kvôli ktorej je v ňom uvedená nesprávna výška odmeny 300 eur. Upozornila na to hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.


„Slovenská pošta sa za pochybenie úprimne ospravedlňuje,“ tlmočí postoj pošty jej hovorkyňa. Poštové poukazy sú ale vytlačené správne so sumou 200 eur. Dôchodcovia si ju môžu dať vyplatiť po predložení občianskeho preukazu na ktorejkoľvek pošte.

V prípade, že si ho niekto nebude môcť vyzdvihnúť osobne zo zdravotných dôvodov, môže to urobiť jeho splnomocnenec na preberanie zásielok do vlastných rúk, prípadne môže požiadať priamo poštu, aby bol príspevok doručený poštárom priamo na jeho adresu.

(Inzercia)