Ľudia nad 60 rokov, ktorí sa dali alebo sa ešte len dajú zaočkovať, dostanú jednorazový príspevok 200 eur alebo 300 eur. Odmena za očkovanie z dielne rezortu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) už v prvej polovici decembra prešla parlamentom. Cieľom zákona je podpora očkovania obyvateľov, ktorí sú v prípade ochorenia Covid-19 v rizikovom veku a tvoria ohrozenú skupinu.


Ak chcú seniori získať príspevok, musia splniť niekoľko podmienok. Od schválenia zákona sa ale posunula aj hranica, kedy môže byť podaná tretia posilňovacia dávka vakcíny. Redakcia portálu Finsider preto pripravila odpovede na niekoľko otázok, ktoré sa odmeny za očkovanie pre seniorov týkajú.

V článku sa dočítate:

Koho sa týka odmena za očkovanie?

Peniaze môže získať automatický každý senior vo veku 60 rokov a viac. Môže ísť aj o seniora, ktorý ešte do konca tohto roka dovŕši vek 60 rokov. Môže to byť najneskôr 31. decembra 2021. Ďalej musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Zároveň platí, že odmenu získa len vtedy, ak sa zaočkoval alebo sa ešte len podľa podmienok zaočkuje na území Slovenska. Odmena za očkovanie bude vyplácaná za zaočkovanie prvou, druhou alebo treťou dávkou proti ochoreniu Covid-19, na ktorú má aktuálne nárok.

Aká je odmena a čo treba splniť, ak ešte senior nie je zaočkovaný?

Ak chce niekto získať odmenu, musí byť aj zaočkovaný, čo je primárnym cieľom opatrenia. Keď ešte nie je senior zaočkovaný, na odmenu bude mať nárok v prípade, ak sa prvou dávkou dvojdávkovej vakcíny Pfizer či Moderna zaočkuje najneskôr do 31. decembra tohto roka. Podmienku splní aj v prípade, ak sa do tohto dátumu zaregistruje a očkovanie absolvuje najneskôr do 15. januára 2022. V prípade, že sa senior nechá zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen, odmenu získa len v prípade, ak sa najneskôr do 1. marca budúceho roka preočkuje posilňovacou dávkou. V týchto prípadoch je odmena za očkovanie vo výške 200 eur.

Aká je odmena a čo treba splniť, ak je senior zaočkovaný prvou dávkou?

Ak sa niekto zaočkoval prvou dávkou po 25. novembri tohto roka, bude mať automaticky nárok na odmenu vo výške 200 eur. Seniori, ktorí absolvovali očkovanie prvou dávkou skôr získajú rovnakú odmenu len v prípade, ak sa druhou dávkou dajú zaočkovať do 31. decembra 2021. Podmienku na odmenu splnia aj vtedy, keď sa do tohto dátumu zaregistrujú a očkovanie absolvujú najneskôr do 15. januára 2022.

Koľko dostane a čo treba splniť, ak už niekto dostal dve očkovacie dávky?

Podľa najnovšieho usmernenia rezortu zdravotníctva môže byť podaná tretia posilňovacia dávka už tri mesiace od druhej. Pôvodne to bolo až šesť mesiacov. Odmena za očkovanie preto bude v plnej výške 300 eur vyplatená pre väčší počet seniorov. Na plnú výšku pomoci je potrebné zaočkovať sa treťou dávkou do 31. decembra tohto roka. Podmienka je splnená aj v prípade, že sa senior do tohto dátumu zaregistruje na internetovej stránke korona.gov.sk a očkovanie absolvuje najneskôr do 15. januára 2022.

Aké sú podmienky v prípade, že senior absolvoval dve dávky očkovania, ale na tretiu ešte nemá nárok?

Ministerstvo finanicií tvrdí, že ak niekto dostal druhú dávku vakcíny po 30. júni minulého roka alebo neskôr, automaticky mu bude vyplatená pomoc vo výške 200 eur. Musí však spĺňať aj zvyšné podmienky veku, pobytu a absolvovania očkovania na území Slovenska.

Čo v prípade, že senior už bol zaočkovaný tromi dávkami?

Ak už niekto absolvoval všetky tri očkovania, odmena za očkovanie vo výške 300 eur mu bude vyplatená automaticky. Musí ale spĺňať podmienky veku, bydliska a očkovania na území Slovenska.

Aké sú podmienky a odmena pri jednodávkovej vakcíne Janssen?

Pre seniorov, ktorí sa už zaočkovali alebo sa najneskôr do 31. decembra tohto roka zaočkujú jednodávkovou vakcínou Janssen, bude odmena za očkovanie automatiky v sume 200 eur. Dostanú ju ale iba v prípade, že do 1. marca budúceho roka absolvujú aj preočkovanie vakcínou Pfizer. Ministerstvo zdravotníctva vo svojom usmernení uvádza možnosť preočkovania po dvoch mesiacoch od podania jednodávkovej vakcíny.

Odmena za očkovanie
Odmena za očkovanie bude vo výške 200 eur a 300 eur. (Zdroj: Reem Mansour na Pexels)

Bude odmena za očkovanie vyplácaná seniorom, ktorí boli očkovaní ešte pred dosiahnutím veku 60 rokov?

Áno. Každému, kto splní ostatné podmienky a vek 60 rokov dovŕši až koncom roka, bude odmena za očkovanie automaticky vyplatená bez ohľadu na to, či bol očkovaný ešte ako 59-ročný alebo až 60-ročný. Výška odmeny potom závisí od poradia dávky, ktorú už seniori dostali alebo ešte len dostanú.

Senior bol zaočkovaný druhou dávkou pred 30. júnom 2021. Dostane odmenu za očkovanie?

Ak senior dostal druhú dávku po 30. júni 2021, automaticky má nárok na odmenu 200 eur aj bez absolvovania tretej dávky. V prípade, že bol zaočkovaný druhou dávkou skôr, nemá nárok na žiadnu odmenu. Ak chce získať 300 eur, musí absolvovať aj tretie očkovanie do konca roka. Prípadne sa aspoň zaregistrovať na tretiu dávku a zaočkovať sa do 15. januára 2022.

Senior sa chcel zaočkovať treťou dávkou, ale medzičasom prekonal ochorenie Covid-19. Bude mať nárok na odmenu?

Podľa aktuálneho usmernenia ministerstva zdravotníctva je možné podať tretiu dávku tri mesiace od prekonania ochorenia Covid-19 alebo po podaní monoklonálnych protilátok. To znamená, že každý, kto prekonal ochorenie Covid-19 do 15. októbra 2021, sa môže do 31. decembra tohto roka zaregistrovať na tretiu dávku a do 15. januára budúceho roka ju aj absolvovať. Vtedy bude mať nárok na odmenu 300 eur. Ak pôjde o druhú či prvú dávku, odmena za očkovanie bude 200 eur.

Dostane odmenu aj senior, ktorý sa zo zdravotných dôvodov očkovať nemôže?

Momentálne nie, keďže podľa aktuálneho znenia zákona musí splniť aj podmienku očkovania. Finančná odmena má podľa rezortu financií hlavne motivovať všetkých seniorov nad 60 rokov, aby sa zaočkovali akoukoľvek dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19, na ktorú majú aktuálne nárok. Z toho dôvodu senior, ktorý nemôže absolvovať očkovanie, nemá nárok na finančnú odmenu.

Dostane človek odmenu aj vtedy, ak sa zaočkoval v zahraničí?

Ak senior všetky alebo poslednú očkovaciu dávku absolvoval v zahraničí, nárok na odmenu nemá. Iná situácia nastáva, ak senior absolvoval poslednú dávku rozhodujúcu na splnenie podmienok na území Slovenska. Vtedy majú seniori nárok aj na finančnú odmenu. To je napríklad v prípade, ak prvú dávku absolvovali v zahraničí a na Slovensku druhú, alebo prvé dve dávky v zahraničí a tretiu na Slovensku. Odmena bude totiž vyplácaná na základe údajov z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Musia seniori o odmenu za očkovanie žiadať?

Nie. Odmena za očkovanie sa bude automaticky a bezodkladne vyplácať každému seniorovi, ktorý splní podmienky. Na základe údajov od NCZI im bude automaticky poštou doručená poštová poukážka sa sumu, na ktorú majú nárok. Senior si poštovú poukážku bude môcť vymeniť za hotovosť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty po predložení poukážky a dokladu totožnosti.

Musia seniori odmenu uvádzať v daňovom priznaní?

Nie. Ide o pomoc zo zákona. Senior, ktorý má na ňu nárok, dostane sumu 200 eur alebo 300 eur v plnej výške a bez toho, aby bola suma zdanená, alebo ju bolo nutné uvádzať v daňovom priznaní. Zároveň platí, že môže získať len jednu odmenu podľa toho, aké podmienky splní skôr.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: