Prvá výzva z plánu obnovy na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov má mierne pozmenené pravidlá. V tlačovej správe na to upozornilo ministerstvo dopravy. V rámci úprav sa napríklad rozšíril okruh oprávnených subjektov, ktoré môžu požiadať o príspevok.


Okrem ministerstvo umožnilo niektoré vybrané zariadenia umiestniť aj na susedné budovy žiadateľa. Ide napríklad o solárne panely. Zmenila sa aj kategória niektorých vybraných aktivít a výzva bola doplnená o odporúčania v súvislosti s indexáciou cien stavebných materiálov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: