Ak sa firma či súkromná osoba dostane do situácie, že nedokáže zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne mu daňový nedoplatok, je dôležité komunikovať s daňovým úradom. Upozornila na to hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská. Ľudia môžu využiť viaceré zákonné možnosti, ako túto situáciu riešiť. Pri daňových dlhoch treba počítať s daňovou exekúciou vrátane výkonu daňovej exekúcie v teréne, kedy dochádza k odobratiu finančnej hotovosti.


Dlžníci môžu napríklad požiadať o odklad platenia dane, respektíve o zaplatenie tejto dane v splátkach. Sumu nezaplatenej dane správca dane potom nezačne vymáhať v exekučnom konaní. V prípade podania žiadosti a vydania rozhodnutia ešte pred splatnosťou dane, daňovník nebude musieť platiť úrok z omeškania, ale len úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky, kde je úroková sadzba výrazne nižšia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: