Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2021? Pri platbe musí daňovník poznať hlavne číslo svojho osobného účtu daňovníka, predčíslie označujúce druh dane, kód štátnej pokladnice, ale aj variabilný symbol. Platobný príkaz môže obsahovať aj konštantný symbol, ale podľa vyhlášky rezortu financií nie je povinný.


Podať daňové priznanie a rovnako aj zaplatiť daň treba spravidla najneskôr do konca marca tohto roka. Urobiť to musí podľa zákona každý, kto vlani zarobil viac ako 2 255,72 eura. Zároveň ale musí ísť o príjmy, z ktorých sa platí daň a nie sú od nej oslobodené. Počítajú sa aj príjmy zo zahraničia.

Ak by to niekto nestihol do konca marca, môže si daňové povinnosti odložiť o ďalšie tri mesiace bez udania dôvodu. Minuloročné príjmy tak prizná až na konci júna a do tohto termínu musí zaplatiť aj daň.

O celých šesť mesiacov si ho môžu odložiť len daňovníci, ktorí mali vlani príjem aj zo zahraničia. V takom prípade podávajú priznanie a platia daň do konca septembra tohto roka.

Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2021

O tom, ako sa platia dane a rovnako aj o označovaní týchto platieb rozhoduje vyhláška ministerstva financií. Daň do štátnej pokladnice môže putovať pomocou bezhotovostného prevodu alebo poštovým poukazom. Pri platbe je dôležité vedieť si poskladať bankový účet správcu dane, poznať výšku samotnej dane a tiež variabilný symbol.

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu štátnej kasy. Prvých šesť čísel sa určuje podľa druhu dane a jednotlivé predčísla sú verejne dostupné. Napríklad daň z príjmov živnostníka sa označuje predčíslom 500208.

Názov účtuPredčíslie účtu
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR500216
Daň z príjmov fyzických osôb rezidentov (typ A aj B)500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou500267
Zdroj: Finančná správa SR/Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2021

Ďalších desať čísel tvorí základné číslo účtu označujúceho daňový subjekt. Ide o takzvané číslo osobného účtu daňovníka, ktoré je každému pridelené daniarmi. Ak ho ľudia nepoznajú, môžu si ho overiť na webovej stránke finančnej správy. Číslo systém vyhľadá na základe rodného čísla alebo daňového identifikačného čísla (DIČ).

Posledné štyri čísla bankového účtu tvorí kód štátnej pokladnice. Ide o štvorčíslie 8180. Pri prevode je zároveň potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu, ide o takzvaný tvar IBAN. Na jeho zostavenie tiež existujú návody alebo priamo kalkulačky oficiálnych finančných alebo štátnych inštitúcií. Do kalkulačky sa zadáva predčíslie a základné číslo účtu.

Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2021
Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2021? Ľudia musia poznať dôležité čísla. (Ilustračné foto: Freepik)

Variabilný a konštantný symbol pri daniach

Pri zadávaní platby je tiež potrebné uviesť jej správny variabilný symbol. Obsahuje desať čísel, pričom prvé štyri z nich označujú druh dane. V tomto prípade ide o číslo 1700, ktoré označuje daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty. Zvyšné čísla označujú obdobie, za ktoré sa daň platí. Prvé dva čísla 99 sú fixné a RRRR zase označuje rok. Variabilný symbol na zaplatenie dane za vlaňajšok teda bude v tvare 1700992021.

Čo sa týka konštantných a špecifických symbolov, tie vyhláška nepokladá za povinné. Daňovníci ich ale pri platbe môžu uvádzať dobrovoľne. Napríklad pri platení dane z príjmu za minulý rok je konštantný symbol v tvare 1744. Povinný údaj pri platbe dane nie je ani špecifický symbol. Ten slúži na doplnenie identifikácie platby, obsahuje maximálne desať čísel a uvádza sa v ňom napríklad rodné číslo či identifikačné číslo organizácie (IČO).

Ak sa niekto rozhodne zaplatiť daň poštovou poukážkou, musí v ňom uviesť svoje meno a priezvisko, prípadne obchodné meno právnickej osoby, adresu alebo sídlo, sumu dane, variabilný symbol a číslo účtu správcu dane.

Príklad, ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2021:

  • Pre príklad povedzme, že daňové priznanie za vlaňajšok bude podávať slovenský živnostník. V tomto prípade bude predčíslie označujúce druh dane 500208.
  • Ako ilustračný príklad čísla osobného účtu daňovníka bude 0067273273. Keďže platí daň, použije kód štátnej pokladnice 8180.
  • Číslo účtu, na ktorý by mal zaplatiť daň teda bude v tvare 5002080067273273/8180. Po použití nástroja na zistenie IBAN tvaru bude výsledné číslo účtu v tvare SK73 8180 5002 0800 6727 3273.

(Inzercia)