Počas prebiehajúcej distribúcie balíčkov rozdá ústredie práce rodinám v hmotnej núdzi o 54-tisíc balíčkov viac ako počas prvej tohtoročnej distribúcie. Dôvodom je navýšenie počtu balíčkov pre jednotlivé kategórie domácností. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) o tom informovalo v tlačovej správe.


V prvej distribúcii mal jednotlivec nárok na jeden balíček, v aktuálnej má nárok na dva. Rodina s jedným až dvomi deťmi mala predtým nárok na dva balíčky, teraz má rodina s jedným dieťaťom nárok na dva balíčky a rodina s dvomi až štyrmi deťmi na tri potravinové balíčky.

Potravinové balíčky dostávajú poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, ktorým bola vyplatená dávka v hmotnej núdzi v apríli tohto roka. Balíčky sú pripravené pre 67 005 ľudí. Na obstaranie a distribúciu potravinových balíčkov sa minulo 7,2 milióna eur. Najviac potravinových balíčkov smeruje do okresu Rimavská Sobota (8 330), okresu Trebišov (6 820) a okresu Košice – okolie (6 292). Hygienické balíčky sú určené pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: