Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi postupne klesá od januára 2020. Vtedy poberalo dávku v hmotnej núdzi 85 a viac mesiacov takmer 18-tisíc ľudí. V máji tohto roka to bolo necelých 15-tisíc osôb. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Celkový počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v máji rástol predovšetkým v dôsledku zvýšenia počtu poberateľov z radov odídencov z Ukrajiny. V máji bolo 81 430 osôb, z toho 59 282 bolo občanov Slovenskej republiky. Zvyšok tvorili cudzinci.

Klesajúci trend v počte ľudí poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi viac ako 85 mesiacov potvrdil aj výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik. „Tento údaj dokladá postupne sa zlepšujúcu ekonomickú situáciu domácností s nízkymi príjmami. Na druhej strane to signalizuje pozitívne efekty podpory zamestnávania dlhodobo nezamestnaných osôb,“ dodal.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: