Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v auguste tohto roka podľa predbežných výsledkov hodnotu 8,3 miliardy eur, pri medziročnom raste o 30,3 percenta. Dovoz tovaru sa zvýšil približne rovnakým tempom, a to o 30,7 percenta na 8,4 miliardy eur. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


Rast vývozu podľa štatistikov pokračuje už jedenásty mesiac a aktuálne bol druhý najvyšší za toto obdobie. Medziročný nárast hodnoty dovozu tak pokračuje plynule od februára minulého roka. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 158,2 milióna eur.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v auguste tohto roka deväť z nich, pričom rasty dosahovali od sedem až po 164 percenta. Najvýznamnejší vplyv na rast celkového exportu mali stroje a prepravné zariadenia.

V štruktúre dovozu vykázalo z desiatich tried medziročný nárast osem z nich, pohybovali sa od dvoch do 89 percent. Rovnako ako pri exporte aj rast pri dovoze najvýznamnejšie ovplyvnil vyšší import strojov a prepravných zariadení.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: