Ministerstvo hospodárstva hľadá odborníkov na hodnotenie žiadostí o finančnú podporu z európskych zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II). Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej správe. Výzva je určená najmä odborníkom v oblasti výroby a spracovania kovov, dreva, papiera či v oblasti ekonomiky.


Podrobnejšie informácie o kvalifikačných a odborných predpokladoch, ako aj o spôsobe zapojenia sa do procesu odborného hodnotenia žiadostí môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: