Sociálna poisťovňa už začala rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok. Týka sa to zatiaľ nových žiadateľov o priznanie starobného dôchodku, o ktorých Sociálna poisťovňa rozhoduje po 28. februári tohto roka. Informovalo o tom ministerstvo práce. V najbližších dňoch im tak spolu s rozhodnutím o priznaní dôchodku poisťovňa doručí aj prvé rozhodnutia o rodičovskom dôchodku.


Zároveň poisťovňa spracovala údaje z vyhlásení, na základe ktorých dieťa odoprelo biologickému rodičovi alebo rodičom nárok na rodičovský bonus, alebo ho presmerovalo na náhradných rodičov. Týchto vyhlásení bolo viac ako 19,5 tisíca, na základe ktorých viac ako 19-tisíc dôchodcov rodičovský bonus nedostane. Na základe prejavenej vôle dieťaťa ho na druhej strane dostane 400 náhradných rodičov.

„Odhadujeme, že nárok na rodičovský dôchodok bude mať v tomto roku približne 800-tisíc dôchodcov. Tento rok dostanú seniori rodičovský dôchodok v jednej sume za celý rok. V budúcom roku už bude rozdelený k mesačnému dôchodku“ uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Jeho maximálna výška bude v tomto roku na úrovni 261,60 eura za celý rok pre jedného dôchodcu od jedného dieťaťa.

O nároku na rodičovský bonus a jeho výplate pre existujúcich poberateľov starobných, invalidných alebo výsluhových dôchodkov má poisťovňa povinnosť rozhodnúť do 30. septembra tohto roka. Tento krok vykoná automaticky, bez osobitnej žiadosti dôchodcu či jeho detí. „Urobíme tak po hromadnom spracovaní údajov k dávke, pričom našim cieľom je rozhodnúť čo najskôr, aby sme sa mohli venovať individuálnym prípadom. Existujúcim alebo novopriznaným,“ spresnil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.