Súkromné zdravotné poisťovne sú zjavne vytláčané z trhu, pričom súčasná situácia spôsobuje aj zneistenie u zahraničných investorov. Upozornila na to Union zdravotná poisťovňa, ktorá poslala otvorený list osobne každému poslancovi a poslankyni parlamentu, prezidentke a ministerstvám. Vyzýva v ňom k  zmenám neférových zákonov, ktoré podľa poisťovne znemožňujú efektívne vykonávanie zdravotného poistenia a hospodárenie zdravotných poisťovní.


„Ministerstvo zdravotníctva vydalo dňa 30. 3. 2023 vyhlášku, ktorá fixne stanovuje financovanie jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti a ktorú úplne odmietame. Štát diktuje, ako chorí majú byť naši poistenci – majú byť viac hospitalizovaní a menej navštevovať ambulancie. Takýto prístup je nelogický, nezohľadňuje totiž to, o akých poistencov a poistenky sa v Unione staráme, keďže naši poistenci viac navštevujú ambulancie,“ vysvetľuje riaditeľ sekcie poistenia Union zdravotnej poisťovne Jozef Koma.

Podľa jeho slov by boli poisťovne bez vyhlášky schopné uhrádzať zdravotnú starostlivosť v zhode s potrebami svojich klientov, takže pridaná hodnota tejto zmeny nie je žiadna. Samotný výpočet, teda rozdelenie výdavkov medzi jednotlivé segmenty zdravotnej starostlivosti, je urobený veľmi účelovo a technicky nesprávne. Je nemožné v krátkej dobe zmeniť platné zmluvy v ambulantnom sektore, či očakávať úspory na liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré sa v minulosti nikdy nedosiahli. Vidíme za tým opäť snahu štátu za každú cenu pomôcť dlhodobo stratovej štátnej zdravotnej poisťovni,“ dodáva J. Koma.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: