V Programe Slovensko je na energetické opatrenia vyčlenených viac ako 900 miliónov eur do roku 2029. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) bude v rámci neho sprostredkovávať európsku podporu zameranú na zlepšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj inteligentných energetických systémov. SIEA je popri ministerstvách jedinou implementačnou agentúrou v programe.

V novom programovom období je pri využívaní európskych fondov kladený zvýšený dôraz na prvoradosť úspor energie, vnútorné prostredie budov a adaptačné opatrenia na zmenu klímy. „Našou prioritou je v lete sprístupniť pomoc zameranú na obnovu verejných budov a na jeseň pomoc pre podniky. Zároveň robíme všetko preto, aby v tom čase pokračoval aj náš úspešný projekt Zelená domácnostiam vo všetkých regiónoch,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Pomoc pre podniky už nebude obmedzená len na priemyselnú sféru, ale budú ju môcť čerpať podniky zo všetkých sektorov. Po novom bude oprávnené aj financovanie prieskumných projektov pre geotermálnu energiu a plánovaná je aj podpora pre aktívnych spotrebiteľov a energetické komunity.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: