Po prvých dvanástich mesiacoch platnosti legislatívnej úpravy, po ktorej sa do druhého piliera vstupuje automaticky, doň vstúpilo takmer 86-tisíc prvopoistencov. Upozornila na to Sociálna poisťovňa. Ide o ľudí, ktorým vznikla odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni po prvý raz od začiatku vlaňajšieho mája a neskôr.


Možnosť vybrať si svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) využil približne každý piaty prvopoistenec, väčšina svoje rozhodnutie prenechala na poisťovňu. Po uplynutí lehoty im tak systém pridelil DSS automaticky. Právo vystúpiť z II. piliera po povinnom vstupe využilo 1 716 prvopoistencov, po vystúpení sa rozhodlo opätovne do II. piliera vstúpiť 41 poistencov.

Najpočetnejšou skupinou prvopoistencov sú brigádnici, nasledujú zamestnanci, dohodári a samostatne zárobkovo činné osoby. Sporiteľov, ktorých sa táto povinnosť týka, o tom poisťovňa informuje automaticky písomne poštou alebo do eSchránky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: