Vládny kabinet na svojom stredajšom (11. máj) rokovaní schválil jednorazový príspevok 100 eur pre ľudí, ktorých podľa návrhu najviac ohrozuje zdražovanie. Ide o jednorazový príspevok pre náhradných rodičov, seniorov, opatrovateľov či pre domácnosti v hmotnej núdzi.


Jeho vyplatenie už nemusí schvaľovať parlament, keďže bol prijatý ako vládne nariadenie. Sto eur by sa malo posielať v júni. Pomoc vo výške celkom 22 miliónov sa na návrh ministerstva práce prerozdelí spolu šiestim skupinám sociálne slabších občanov.

Vyššie prídavky na ďalšom rokovaní

Vládna koalícia takzvaný inflačný balík pomoci predstavila po veľkonočných sviatkoch. Jednorazové príspevky sa ale zatiaľ nebudú týkať rodinných prídavkov. Rodičia s nárokom na prídavky mali na každé dieťa jednorazovo dostať spolu s ním dokopy sto eur. Celkovo malo ísť o 661-tisíc rodičov.

Toto opatrenie však v schválenom návrhu nie je. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ale po rokovaní vlády povedal, že zvýšenie prídavku na dieťa bude vláda riešiť na ďalšom rokovaní. Vládna koalícia je na to podľa jeho slov už dohodnutá a bude to len technická záležitosť.

„Ide o dohodu koaličných partnerov, že jednotlivé materiály budú prechádzať rokovaním vlády postupne, každý príspevok, pomoc sa dotýka úprav v rôznych zákonoch. My máme aj tento jednorazový príspevok už pripravený a mali sme ho pripravený aj na dnešnej vláde, ak by to chceli zaradiť na toto rokovanie.,“ povedala pre Finsider hovorkyňa rezortu práce Eva Rovenská.

Ako dodala, rezort práce má návrh stále pripravený tak, aby sa opatrenie stihlo schváliť v časovom predstihu a aby sa zvýšené prídavky vyplácali v júni.

Kto dostane jednorazový príspevok 100 eur:

  • Domácnosti v hmotnej núdzi (57 748)
  • Náhradní rodičia (7 300)
  • Poberatelia príspevku na opatrovanie (63 600)
  • Osoby vykonávajúce osobnú asistenciu (15 903)
  • Osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo o osoby staršie ako 80 rokov bez príspevku na opatrovanie (3 704)
  • Osoby nad 62 rokov, ktoré nie sú poberateľmi dôchodku (70 637)

Poskytnutá pomoc v rámci schváleného balíka sa ale zároveň nebude považovať za príjem, aby osoby, ktorým bude takáto forma pomoci poskytnutá, neprišli o pomoc v hmotnej núdzi a aby táto pomoc nemala žiaden vplyv na poskytnutie alebo výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Aké sú podmienky pri nároku na príspevok

Finančný príspevok sto eur je podľa rezortu práce určený najohrozenejším skupinám ako sú domácnosti v hmotnej núdzi, náhradní rodičia a poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie. Znamená to, že týmto skupinám sa za mesiac máj tohto roka jednorazovo zvýši pomoc, ktorú od štátu dostávajú. Zvýšenie sa vzťahuje aj na náhradných rodičov, ktorým nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Ide napríklad o starých rodičova.

Jednorazovú pomoc sto eur v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci dostanú aj tie osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu ŤZP osobe v rámci peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Podmienkou je, že v priebehu prvého štvrťroka 2022 vykonali osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín.

Pomoc sa vzťahuje tiež na osoby nad 62 rokov, ktoré nie sú poberateľmi starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého či výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia. Zároveň ale nemajú príjem zo zamestnania, podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Poslednou vybranou skupinou sú osoby, ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, avšak poskytujú pomoc ŤZP osobám alebo osobám starším ako 80 rokov. Napríklad sa starajú doma o príbuzného, pričom táto osoba nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: